[Công ty bảo hiểm AIA] Phát triển và lập kế hoạch sản phẩm bảo hiểm cho một mục tiêu cụ thể

대검찰청

[Công ty bảo hiểm AIA] Phát triển và lập kế hoạch sản phẩm bảo hiểm cho một mục tiêu cụ thể

Saltlux dự định phát triển một sản phẩm bảo hiểm có thể thu hút sự chú ý của khách hàng cụ thể thông qua phân tích tổng hợp và phân tích nhận thức về dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Dịch vụ thu thập và phân tích dữ liệu lớn xã hội của Saltlux theo độ tuổi và giới tính được sử dụng để xây dựng chiến lược sản phẩm bảo hiểm cho công ty bảo hiểm AIA. Tìm kiếm dữ liệu xã hội, phân tích xu hướng, phân tích chủ đề liên quan tự động và công nghệ phân tích chủ đề trong danh mục tin tức đã được cung cấp.

Tags
Share