[Văn phòng Công tố Tối cao] Hệ thống hợp tác phòng chống tội phạm thông minh

20191228-11

[Văn phòng Công tố Tối cao] Hệ thống hợp tác phòng chống tội phạm thông minh

Văn phòng Công tố viên Tối cao đã nhận định rằng có những hạn chế trong việc ngăn chặn tội phạm lâu dài bằng cách chỉ sử dụng nhân lực và đầu vào ngân sách tạm thời cũng như hệ thống phòng chống tội phạm có tổ chức.

Tags
Share