Công cụ phân tích trực quan

Bigdata Suite

Công cụ phân tích trực quan Rainbow

Công cụ này hỗ trợ phát hiện các mô hình ẩn, cũng như dự đoán và hiểu về tương lai bằng cách trực quan hóa Big data và kết quả phân tích từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Rainbow không chỉ trực quan hóa dữ liệu cá nhân đơn giản mà còn thống nhất và sắp xếp lại các dữ liệu khác nhau và cho phép phân tích trực quan thông qua bảng điều khiển động.

20

< Sơ đồ khái niệm công cụ phân tích trực quan >

Thông qua các thư viện trực quan của công cụ workbench, dữ liệu biểu thị được quản lý thông qua kho lưu trữ nội bộ tạm thời và có khả năng công bố trên web, cổng thông tin công ty và phương tiện truyền thông xã hội. Rainbow là công cụ phân tích trực quan big data tốt nhất hỗ trợ các giải pháp và câu trả lời thông qua dữ liệu và có được những hiểu biết mới từ big data vượt quá giới hạn của BI (Business Intelligence) so với các công cụ trực quan thông thường.

Chức năng chính

Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu và định dạng tệp

  • Tính toán chọn lọc, liên kết và tổ hợp dữ liệu, phân tích hồi quy
  • Hơn 30 mẫu xuất bản web/di động trực quan hóa sinh động trên nền tảng chuẩn HTML5
  • Trực quan hoá dạng kéo và thả và bảng tin (dashboard) chất lượng

Các chức năng chính và thông số kỹ thuật

Bằng cách kết nối với nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau, Rainbow có thể tính toán, chọn lọc và kết hợp các nguồn dữ liệu khác nhau và dễ dàng tạo các yếu tố trực quan tương tác các dữ liệu được chọn lọc cuối cùng. Ngoài ra, công cụ này cũng cung cấp tính năng có xác nhận các yếu tố trực quan được tạo bằng cách xuất bản chúng lên web server và chia sẻ với người khác.

21

<Quy trình hoạt động của công cụ phân tích trực quan >

  • Hỗ trợ kết nối thời gian thực của các nguồn dữ liệu khác nhau


Đây là bước dự bị để trích xuất dữ liệu từ các nền tảng big data không đồng nhất và môi trường máy chủ lưu trữ (storage server) trong thời gian thực từ DB, các tệp dữ liệu và URL. Công cụ có nhiều tính năng hỗ trợ liên kết liệt kê dưới đây.

  • Chọn lọc để trích xuất và kết hợp dữ liệu thời gian thực

Thông qua liên kết dữ liệu, công cụ có thể trích xuất dữ liệu cần sử dụng từ dữ liệu nguồn hoặc trích xuất dữ liệu được chọn lọc trong các lĩnh vực cần dữ liệu để phân tích. Công cụ cũng có khả năng lọc ra các dữ liệu thuộc lĩnh vực cần thiết cũng như chỉnh sửa, kết hợp, và trích xuất dữ liệu để phân tích.

  • Phân tích trực quan tương tác đa dạng


Bằng cách kết nối với nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau, công cụ có thể tính toán, chọn lọc và kết hợp giữa các nguồn dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, công cụ cũng có khả năng dễ dàng phân tích từ kết quả dữ liệu cuối cùng sử dụng tới trên 30 loại biểu đồ tương quan khác nhau trong các thư viện trực quan hoá.

 

  • Xuất bản web dựa vào HTML-5 (dạng báo cáo)


Khả năng xác nhận các yếu tố trực quan được thiết lập thông qua xuất bản lên máy chủ web trên web hoặc chia sẻ chúng với người khác và xuất báo cáo trên web bằng cách các chức năng xuất bản web dựa trên HTML-5.

Màn hình công cụ chính

1
2