Dịch vụ đám mây

Cloud Service

Dịch vụ thông minh dựa trên Cloud và chuyển đổi mô hình ngành dữ liệu

Mục đích ban đầu của điện toán đám mây là quản lý công nghệ thông tin (Information Technology/ CNTT) một cách hiệu quả và khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra cũng là lúc mục đích đó được chuyển thành phân tích dữ liệu lớn và phát triển AI. Dữ liệu lớn đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển của tất cả các ngành công nghiệp và sự tạo ra các giá trị mới, và sự thay đổi mô hình như vậy đã dẫn từ thời đại CNTT thành thời đại DT (Data Technology/ Công nghệ data). AI bắt đầu các nghiên cứu có liên quan từ năm 1950 và phát triển cho đến bây giờ, nhưng đã bị đình trệ một thời gian vì váp phải những hạn chế về công nghệ. Mặc dù vậy với sự ra đời của điện toán đám mây có khả năng xử lý song song tốc độ cao thì thời gian cần thiết cho hoạt động Deep Learning có dung lượng lớn đã được giảm đáng kể, do đó AI cũng đang được áp dụng tích cực vào dịch vụ thông minh.

Tuy nhiên trong thời đại DT việc các công ty riêng lẻ chuẩn bị tài nguyên điện toán khổng lồ để thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu lớn và có một siêu máy tính để phát triển AI là không thực tế. Đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các công ty mới khởi nghiệp thiếu nguồn vốn cần phương pháp hỗ trợ nguồn lực điện toán quy mô lớn với mưc giá rẻ để thực hiện cách mạng công nghiệp lần 4 và thông qua đám mây họ có thể làm được điều đó. Vì lí do này vai trò của dịch vụ đám mây càng trở nên quan trọng khi cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 diễn ra.

Tầm nhìn sâu rộng trong đổi mới sản phẩm theo biến đổi thị trường

Cloud là một công cụ cần thiết tương ứng với tính năng của phân tích dữ liệu lớn và dịch vụ thông minh và Saltlux đang tiên phong trong việc ứng biến theo sự thay đổi của thị trường như thế này. Từ rất lâu chúng tôi đã tung ra thị trường dịch vụ Cloud AI (có sự kết hợp của công nghệ AI và Big Data) và dịch vụ Cloud khoa học dữ liệu để dẫn dắt sự thay đổi mô hình kinh tế dữ liệu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần 4, chuyển đổi dữ liệu thành kiến thức (dữ liệu thông minh) và áp dụng một cách chính xác..

Dịch vụ đám mây khoa học dữ liệu là cổng thông tin khoa học dữ liệu duy nhất trong nước (DATAMIXI.com) dành cho AI và các nhà khoa học dữ liệu. Dịch vụ này có thể giúp khám phá các hình mẫu tiềm ẩn dưới các dữ liệu và dự đoán xu hướng trong tương lai bằng cách tổng hợp, phân tích chuyên sâu dữ liệu và trực quan hóa từ nhiều góc nhìn khác nhau thông qua phân tích nhận thức kết hợp tầm nhìn sâu rộng để phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

GIới thiệu

Dịch vụ đám mây (Cloud Service) của Saltlux cung cấp dịch vụ AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau nhắm vào mô hình người dùng như nhà phát triển dịch vụ AI, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu, người đảm nhận phân tích sự bất thường trong giao dịch tài chính.

21

< Sơ đồ khái niệm dịch vụ Cloud >

Cloud Service của Saltlux bao gồm hai dịch vụ. 1) Dịch vụ AI Cloud (ADAMS.ai) là dịch vụ đám mây cung cấp các công cụ cần thiết dưới dạng API cho việc phát triển dịch vụ AI bao gồm thông minh ngôn ngữ, thông minh thị giác, thông minh cảm xúc, năng lực học tập/lập luận. Các công cụ này được Saltlux phát triển trong 20 năm qua dựa trên công nghệ gốc AI bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ngữ nghĩa và lập luận. 2) Data Science Cloud (DATAMIXI.com) cung cấp dịch vụ luồng công việc (workflow) cho Machine Learning và dịch vụ phân tích nhận thức dữ liệu lớn thông minh cho phép khách hàng có thể tìm hiểu và học tập mô hình mới bằng cách sử dụng bộ dữ liệu miền mà khách hàng sở hữu, trong khi đó ADAMs.ai lại có các đặc điểm của API mở công khai các mô hình miền cơ bản có sẵn dưới dạng dịch vụ web.

Đặc điểm chính

  • Hiện thực hóa dịch vụ thông minh dựa trên công nghệ AI

ADAM Open AI Platform là dịch vụ AI Open APIs dựa trên RESTful. Có tổng cộng 60 loại APIs để phân tích dữ liệu thông minh hiệu suất cao, xử lý ngôn ngữ/âm thanh/hình ảnh, tri thức và xử lý thông minh thông qua ADAM Open AI Platform. Đối tác dịch vụ của ADAM có thể xây dựng dịch vụ AI mang tính sáng tạo như thư ký ảo, tư vấn viên AI, rô bốt thông minh bằng cách sử dụng kết hợp các API nền tảng ADAM.

Đây là dịch vụ có cơ sở tri thức, học tập tri thức và công cụ lý luận có quy mô lớn nhất châu Á. Dịch vụ hỏi đáp chuyên sâu của APIs và dịch vụ nhận biết âm thanh, hình ảnh cung cấp chức năng cốt lõi để thực hiện hóa các hệ thống mô phỏng người.

  • Cung cấp Cloud Service dựa trên công nghệ AI đầu tiên của Hàn Quốc

Saltlux cung cấp dịch vụ phân tích nhận thức thông minh dựa trên công nghệ AI và dịch vụ quản lý dữ liệu có thể áp dụng cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau nhắm vào mô hình người dùng như nhà phát triển dịch vụ AI, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu và người đảm nhận phân tích sự bất thường trong giao dịch tài chính.

Đặc tính của Cloud Service

< Đặc điểm của Cloud Service >

Sức cạnh tranh chính

< Tính khác biệt của công nghệ dựa trên dịch vụ đám mây của Saltlux >

22
23
24
25
26