Dịch vụ đám mây AI (Saltlux.ai)

DỊCH VỤ ĐÁM MÂY AI

AI Cloud Service (ADAMS.ai)

AI Cloud Service (ADAMS.ai) là nền tảng trí tuệ nhân tạo được thương mại hóa đầu tiên tại Hàn Quốc bao gồm cơ sở tri thức, học tập tri thức lớn nhất châu Á và công cụ lý luận cung cấp 60 loại APIs trong 6 phạm trù như tri thức, ngôn ngữ, nhận thức trực quan,v.v… ADAMS.ai có điểm mạnh về học tập tri thức, lập luận phức hợp và cung cấp 94% xác suất trả lời đúng cho phần hỏi đáp đời sống. Ngoài ra, các đối tác dịch vụ của ADAMS.ai có thể xây dựng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo sáng tạo như thư ký ảo, tư vấn viên AI, rô bốt thông minh bằng cách sử dụng kết hợp các API ADAMS.ai.

206

< AI Cloud Service – ADAMS.ai >

Dịch vụ ADAMS.ai như dưới đây có thể được định nghĩa là một nền tảng cung cấp giao diện lập trình thông qua web khi phát triển ứng dụng đòi hỏi trí thông minh cấp cao như hiểu lời nói của con người hoặc tóm tắt nội dung dưới dạng ảnh.

27

< Nền tảng chung của trí tuệ nhân tạo –  Cấu hình cốt lõi của ADAMS.ai >

Các công nghệ AI được cung cấp bởi ADAMS.ai thông qua API mở được doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước sử dụng một cách tự do để có thể phát triển sản phẩm và dịch vụ AI dễ dàng, thuận lợi. Ngoài ra, để hiểu được ngôn ngữ của con người, các doanh nghiệp và tổ chức cũng có thể dễ dàng thực hiện chức năng phân tích hình vị chất lượng cao, nhận dạng ngữ nghĩa, nắm bắt ý đồ, xây dựng cơ sở tri thức để kiến tạo cấu hình của công ty sản xuất, dịch vụ hỏi đáp, dịch vụ đối thoại bằng cách tận dụng API mở.

Đặc điểm chính

ADAMs.ai cung cấp tất cả các công nghệ cần thiết cho sự phát triển sản phẩm và dịch vụ AI trong 6 phạm trù bao gồm dữ liệu, phân tích, ngôn ngữ, kiến thức, trí thông minh và Exobrain thông qua dịch vụ API mở dựa trên RESTful. ADAMs.ai có hiệu suất vượt trội trong phân tích ngôn ngữ, hình ảnh và cung cấp tốc độ 500.000 đơn vị kiến thức/giây trong lập luận phức hợp nhắm đối tượng là khoảng 800 triệu lượng kiến thức phổ thông được xây dựng như một cơ sở tri thức. Ngoài ra, ADAMs.ai cũng cung cấp 94% xác suất trả lời đúng cho phần hỏi đáp đời sống thông qua lập luận phức hợp và tiếp nhận liên tục 5 triệu tài liệu mỗi ngày – cũng chính là lượng dữ liệu tiếp nhận mỗi ngày.

  • Học tập kiến thức quy mô lớn nhất châu Á và nhúng cơ sở tri thức

ADAMs.ai đã tiếp nhận lượng kiến thức của khoảng 800.000 cuốn sách, sở hữu cơ sở tri thức bao gồm nội dung hơn 800 triệu lượng kiến thức phổ thông (30 triệu chủ đề). ADAMs.ai liên tục học hỏi mỗi ngày thông qua 5 triệu tài liệu (tiếng Hàn/Anh/Nhật/Trung) – lượng dữ liệu được thu thập mỗi ngày.

  • Sở hữu tốc độ và tính năng phản hồi vượt trội

ADAMs.ai có thể xử lý 2000 câu/giây về lĩnh vực phân tích ngôn ngữ (phân tích hình vị, phân tích cấu trúc câu, nhận dạng đối tượng định danh, nhúng từ,v.v…), và cung cấp hiệu suất phân tích ngôn ngữ 99% (hình vị), 95% (đối tượng định danh).

  • Mở công nghệ AI thông qua Open APIs đầu tiên của Hàn Quốc

ADAMs.ai cung cấp 60 loại Open APIs dựa trên RESTful được cấu hình để xử lý dữ liệu, phân tích, ngôn ngữ/âm thanh/thị giác, kiến thức, trí thông minh. Đồng thời các đối tác dịch vụ của ADAMs.ai có thể xây dựng sản phẩm và dịch vụ trí tuệ nhân tạo sáng tạo như thư ký ảo, tư vấn viên AI, rô bốt thông minh bằng cách sử dụng tổng hợp các API của nền tảng

  • Cung cấp tính năng hỏi đáp chất lượng cao thông qua lập luận phức hợp

ADAMs.ai cung cấp tốc độ lập luận phức tạp là 500.000 đơn vị kiến thức/giây với đối tượng khoảng 800 triệu lượng kiến thức phổ thông được thiết lập làm cơ sở tri thức. Dịch vụ hỏi đáp có thể xử lý 20 câu trả lời mỗi giây và cunng cấp 94% xác suất trả lời đúng cho phần hỏi đáp đời sống.

Chức năng chính và thông số kỹ thuật

ADAMS.ai là yếu tố cốt lõi của dịch vụ đám mây tại Saltlux dưới dạng nền tảng API mở cung cấp dịch vụ cốt lõi để phát triển dịch vụ thông minh đòi hỏi phải có chức năng nhận dạng, lập luận, tương tác cấp cao như đọc hiểu và cung cấp kiến thức liên quan đến ngôn ngữ con người, giao tiếp với con người bằng cách tạo ra ngôn ngữ của họ.

216

< ADAMS.ai – Dịch vụ API mở >

ADAMS.ai cung cấp bộ điều hành dịch vụ nhận thức (cognitive service) nhận thức theo 6 phạm trù để phục vụ như một nền tảng xây dựng dịch vụ thông minh. Bảng dưới đây liệt kê danh mục các dịch vụ OPEN APIs được ADAMS.ai cung cấp. Hiện nay, Saltlux đã công bố 60 loại APIs trong 6 phạm trù và có kế hoạch từ từ mở rộng phạm vi công bố.

• Chức năng Open APIs khác nhau
ADAMS.ai cung cấp 51 loại dịch vụ Open APIs trong 6 phạm trù bao gồm dữ liệu, phân tích, ngôn ngữ, tri thức, trí thông minh và Exobrain. Ngoài ra, khoảng 30 loại Open APIs sẽ được công bố lần lượt vào nửa cuối năm 2019 và nửa đầu năm 2020.
ADAMS.ai là một yếu tố cốt lõi của dịch vụ đám mây tại Saltlux dưới dạng API mở cung cấp dịch vụ cốt lõi để phát triển các dịch vụ thông minh đòi hỏi phải có chức năng nhận dạng, lập luận, tương tác cấp cao như đọc hiểu và cung cấp kiến thức liên quan đến ngôn ngữ của con người hoặc giao tiếp với con người bằng cách tạo ra ngôn ngữ của họ.

Sức cạnh tranh chính

  • Cung cấp dịch vụ Open APIs thông minh đầu tiên của Hàn Quốc

Nếu muốn sử dụng 60 loại dịch vụ Open APIs trong 6 phạm trù bao gồm dữ liệu, phân tích, ngôn ngữ, kiến thức, trí thông minh, Exobrain được ADAMs.ai cung cấp bạn có thể xây dựng và sử dụng dịch vụ web/app, RESTful API bằng ngôn ngữ lập trình đã chọn mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

  • Cung cấp cơ sở tri thức có quy mô lớn nhất châu Á

ADAMs.ai đã tích lũy lượng kiến thức trong khoảng 800.000 cuốn sách và sở hữu cơ sở tri thức bao gồm nội dung của hơn 800 triệu kiến thức phổ thông (30 triệu chủ đề). ADAMs.ai liên tục học hỏi mỗi ngày thông qua 5 triệu tài liệu (tiếng Hàn/Anh/Nhật/Trung) – lượng dữ liệu được thu thập mỗi ngày.

  • Hỗ trợ xây dựng dịch vụ AI sáng tạo cho các đối tác của ADAMS.ai

Nhà điều hành kinh doanh nền tảng của các đối tác dịch vụ ADAMS.ai có thể tập trung phát triển chức năng cốt lõi bằng cách tận dụng Open API mà vẫn tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, đồng thời còn có thể đảm bảo tính linh hoạt và nhận sự cung cấp môi trường thu thập, phân tích dữ liệu lớn mà các công ty khó đạt được.

  • Cung cấp trí thông minh siêu việt và dịch vụ hỏi đáp về đời sống chất lượng cao

ADAMs.ai cung cấp giao diện lập trình thông qua web khi phát triển ứng dụng đòi hỏi trí thông minh cấp cao như hiểu lời nói của con người hoặc tóm tắt nội dung dưới dạng ảnh, và cung cấp tốc độ lập luận phức tạp là 500.000 đơn vị kiến thức/giây với đối tượng khoảng 800 triệu lượng kiến thức phổ thông được thiết lập làm cơ sở tri thức.

Màn hình công cụ chính

AI Cloud Service – ADAMS.ai

<AI Cloud Service – ADAMS.ai>

ADAMS.ai – Dịch vụ Open API -1

<ADAMS.ai –  Dịch vụ Open API -1>

ADAMS.ai – Dịch vụ Open API -2

<ADAMS.ai –  Dịch vụ Open API -2>

Ví dụ về việc tận dụng Chrome Postman

<Ví dụ về việc tận dụng Chrome Postman>