Dữ liệu liên kết mở (LOD)

Dữ liệu mở liên kết (LOD)

Dữ liệu mở cùng nguồn mở và nền tảng mở đang giữ vị trí trọng tâm của hệ sinh thái IT mở. Đặc biệt, dữ liệu mở liên kết đã trở thành một mô hình quan trọng không thể bỏ qua trên toàn thế giới. Saltlux đã cung cấp công nghệ và giải pháp để công khai dữ liệu cộng đồng, tìm kiếm và thiết lập nền tảng LOD (dữ liệu mở liên kết) trong suốt 10 năm qua, đóng góp vào quá trình tiêu chuẩn hóa, chứng nhận, mở rộng dữ liệu mở thông qua sựu hợp tác với tổ chức quốc tế ODI (Viện dữ liệu mở). Hãy thử trải nghiệm dịch vụ dữ liệu 5 sao (Five star) – mức độ công khai dữ liệu cộng đồng cao nhất thông qua giải pháp LOD của Saltlux.

Giải pháp LOD công khai dữ liệu mở của Saltlux nhúng công cụ quy tắc, bộ chuyển đổi tự động và bộ lưu trữ có quy mô lớn để mô hình hóa sơ đồ tri thức cho dữ liệu và chuyển đổi, tích hợp tự động dữ liệu, đồng thời cung cấp truy vấn dữ liệu vô cùng ưu việt thông qua SPARQL Endpoint dựa trên RESTful. Giải pháp này không chỉ cho phép trực quan hóa khác nhau mà còn xây dựng dịch vụ phân tích trực tuyến thông qua liên kết với RESTful.

Đặc điểm chính

Vấn đề khách hàng

Đảm bảo công khai hiệu quả dữ liệu cộng đồng và hệ thống sử dụng toàn dân, mở rộng hệ sinh thái công nghiệp và thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu mở, khó khăn trong quá trình vận hành.

Thành quả đưa vào sử dụng

Chuyển đổi tự động dữ liệu hiện có sang dạng RDF và công khai sang dạng SPARQL Endpoint thông qua cổng dữ liệu cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo tư nhân và thúc đấyử dụng dữ liệu cộng đồng bằng cách cung cấp sự liên kết dịch vụ ứng dụng khác nhau.

Chức năng chính

Cung cấp hệ thống chuyển đổi, tích hợp, quản lý dữ liệu cộng đồng, tìm kiếm dữ liệu cộng đồng, mô hình hóa sơ đồ tri thức và ban hành RDF, lập luận web ngữ nghĩa và truy vấn SPARQL, cung cấp Endpoint, trực quan hóa khác nhau, liên kết bảng thông báo và điện thoại.

Sản phẩm tích hợp

DISCOVERY, STORM, RAINBOW

Khách hàng chính

Bộ Quản lý chính phủ và nội vụ, Tập đoàn Tài nguyên Nước Hàn Quốc, Văn phòng tỉnh GyeongGi, Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, Viện thông tin Địa lý Hàn Quốc

lod1
Thiết lập hệ thống dịch vụ LOD

LOD (Dữ liệu mở liên kết) là phương pháp thể hiện, xuất bản và tìm kiếm dữ liệu đã được tiêu chuẩn hóa trong W3C để công khai và lưu thông dữ liệu thông qua web. LOD thể hiện xuất bản dữ liệu dưới dạng RDF, cung cấp tìm kiếm và truy vấn thông qua giao thức REST và định hướng web cho phép tất cả các dữ liệu có khả năng liên kết thông qua URI. Đặc điểm nổi bật của công khai dữ liệu cộng đồng có trên LOD là liên kết, tận dụng tất cả các dữ liệu đã được công khai trên mạng để thết lập cơ sở tri thức dạng mở tích hợp dữ liệu khác nhau. Giải pháp LOD của Saltlux gán giá trị cho việc công khai thông tin của cơ quan công quyền, chính quyền địa phương.

38

Giải pháp thiết lập LOD của Saltlux dựa trên các sản phẩm SOR và STRANFORMER của nền tảng STORM đã được kiểm chứng thông qua khách hàng chính trong và ngoài nước trong suốt 10 năm qua. Thiết lập sơ đồ tri thức schema từ nhiều loại dữ liệu cộng đồng khác nhau, chuyển đổi dữ liệu thô thành dạng RDF, tự động hóa đồng loạt quá trình truy vấn, trực quan hóa thông qua SPARQL Endpoint.

39

Saltlux tìm kiếm thông tin quan hệ mang ý nghĩa giữa các dữ liệu bị chia mảnh dựa trên giải pháp LOD đã được kiểm chứng và tận dụng thông tin ẩn làm tài sản tri thức có giá trị giúp bất kì ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng phương thức truy cập dữ liệu đã bị giới hạn trước đó, đồng thời đóng vai trò là cầu nối cho sự phát triển LOD trong nước và công nghiệp dữ liệu mở.