Lịch sử hình thành

Saltlux được thành lập bởi 3 người đồng sáng lập mang ý niệm phát triển công nghệ nguồn tương lai có khả năng hợp tác/ kết nối tương tác lẫn nhau giữa không chỉ người với người mà người với máy, máy với máy, tập trung vào tuyên bố sứ mệnh của công ty: “Chúng tôi giúp tất cả mọi người trên thế giới tự do trao đổi tri thức”.

 • Năm 2000: Thành lập công ty CP Sysmatec chuyên xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học
 • Tháng 3/2003: Công ty CP Sysmatec và International Mobico sáp nhập, đổi tên thành công ty CP Mobico Sysmatec
 • Tháng 9/2003: Tiên phong trong ngành đạt chứng nhận ISO9001 và 2000
 • Tháng 8/2005: Đổi tên công ty từ CP Mobico Sysmatec sang CP Saltlux, di chuyển trụ sở chính
 • Từ năm 2005: Công ty nghiên cứu về công nghệ tri thức (knowledge engineering), đồ thị tri thức (knowledge graph), và công nghệ lý luận
 • Tháng 10/2005: Tổ chức hội thảo SAC 2005 về công nghệ trí tuệ nhân tạo đầu tiên trong nước
 • Tháng 7/2007: Công ty đầu tiên của HQ tham dự dự án AI LARKC của chương trình nghiên cứu lớn nhất EU FP7
 • Tháng 1/2008: Thành lập chi nhánh Saltlux tại Nhật Bản
 • Tháng 2/2009: Mở trung tâm phát triển Saltlux Vietnam Hanoi (VDC)
 • Từ năm 2010, nghiên cứu xử lý hội thoại và hỏi đáp sâu
 • Từ sau năm 2015, công ty đã đầu tư rất nhiều vào việc học tập kiến thức trên nền tảng deep learning, tích hợp nhận diện giọng nói
 • Năm 2019: Thành lập công ty TNHH Saltlux Technology Vietnam