Graph DB

GraphDB Suite 

Thay đổi về nhận thức và mô hình công nghệ cơ sở dữ liệu đồ thị

Năm 2018 châu Á nắm giữ 18,2% tỷ trọng thị trường công nghệ GraphDB toàn cầu mặc dù con số này vẫn nhỏ hơn so với quy mô thị trường Hoa Kỳ và châu Âu nhưng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đã chạm mốc 28,3% – đây là con số tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Theo đó tiềm năng và giá trị phát triển cơ sở hạ tầng IT và giá trị của các doanh nghiệp GraphDB có quy mô vừa và nhỏ tại châu Á đã tăng vượt trội hơn hẳn so với các doanh nghiệp của các châu lục khác.

90

< Tỷ lệ chiếm hữu thị trường và tỷ lệ tăng trưởng của cơ sở dữ liệu bản đồ (năm 2018) >

Tầm nhìn sâu rộng trong đổi mới sản phẩm theo biến đổi thị trường

Thị trường GraphDB hiện nay dựa trên nhu cầu thị trường của các doanh nghiệp để vừa phát triển năng lực kỹ thuật vừa từ từ mở rộng và được kì vọng đến năm 2023 sẽ phát triển quy mô là 2.4 tỷ đô la trên toàn thế giới. Theo đó Saltlux tăng cường khả năng đáp ứng thị trường bằng cách thiết lập các giải pháp nội bộ và tiếp tục hệ thống hóa các giải pháp tùy chỉnh

graph02 (1)

< Tăng trưởng thị trường cơ sở dữ liệu bản đồ và tăng trưởng thị trường theo biến đổi công nghệ >

Giới thiệu

Đồ thị cơ sở dữ liệu (GraphDB) không chỉ tự động chuyển đổi mối tương quan giữa các dữ liệu, tạo ra và lưu trữ các dữ liệu đó dưới dạng cấu trúc đồ thị tri thức mà còn có chức năng phân tích tích hợp có thể được sử dụng trực tiếp để phân tích, quản lý và ứng dụng một cách hiệu quả dữ liệu lớn đang xuất hiện vô cùng nhiều và đa dạng. Ngoài ra, đây cũng là sản phẩm tốt nhất có khả năng quản lý, phân tích thông minh (dự đoán – lý luận) từ việc tạo dữ liệu đồ thị tri thức tốt nhất ở Hàn Quốc sử dụng có chọn lọc gói tiện ích (Add-on packages) dựa trên môi trường kinh doanh và cung cấp các chức năng như tổng hợp dữ liệu, quản lý rủi ro, đề xuất nội dung, mở dữ liệu và lập luận quy mô lớn.

graph03 (1)

< Sơ đồ khái niệm GraphDB Suite >

Đồ thị cơ sở dữ liệu cung cấp môi trường cho phép xây dựng các dịch vụ như: dịch vụ tích hợp mô hình đa dữ liệu, dịch vụ dự báo/chẩn đoán dữ liệu, dịch vụ dữ liệu mở liên kết và dịch vụ cấu tạo đồ thị tri thức dung lượng lớn.

graph04 (1)

< Cấu trúc GraphDB Suite >

Chức năng chính

GraphDB cung cấp tất cả các chức năng tương ứng với vòng đời của dữ liệu đồ thị từ trực quan cho tới quản lý vận hành như: chức năng chuyển đổi dữ liệu dưới dạng dữ liệu đồ thị, bộ lưu trữ dữ liệu đồ thị, chức năng phân tích dữ liệu địa lý (Geodata) dựa trên dữ liệu đồ thị và phân tích mạng kiến thức, chức năng mở dữ liệu đồ thị.

Untitled web 1

< Chức năng chính theo giai đoạn >

Đặc điểm chính

GraphDB lựa chọn và ứng dụng những giải pháp tối ưu hóa phù hợp với môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh bị phụ thuộc nhiều vào khối lượng luồng dữ liệu và tốc độ du nhập của dữ liệu do công ty hoặc tổ chức sở hữu, ngoài ra các khó khăn kỹ thuật trong việc xây dựng hạ tầng tri thức cũng tùy thuộc vào loại hình dịch vụ.. GraphDB là giải pháp tối ưu nhất để tăng giá trị kinh tế của khách hàng, khám phá khách hàng và tạo ra thị trường mới trên nền tảng dữ liệu đồ thị bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ tối ưu.

graph06

Sức cạnh tranh chính

GraphDB là sản phẩm đầu tiên tại Hàn Quốc kết hợp dịch vụ nền tảng sơ đồ tri thức với nền tảng trí tuệ nhân tạo (như dịch vụ tư vấn khách hàng, dịch vụ hỏi đáp của phát thanh viên AI (AI speaker)). GraphDB là nền tảng cung cấp tất cả các chức năng cần thiết từ chuyển đổi đến tích hợp, lưu trữ, lý luận/truy vấn, phân tích, quản lý và sử dụng dữ liệu đồ thị trong (framework)

236