Khai thác ý kiến

Giải pháp khai thác ý kiến

Sự trưởng thành của môi trường di động và phổ biến hóa phương tiện truyền thông xã hội đã làm tăng ảnh hưởng của công dân nói chung đến chính trị, xã hội, kinh tế, và ý kiến ​​của các cá nhân, các nhóm nhỏ cũng gây ảnh hưởng mang tính quyết định đối với chính sách quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Saltlux đã phát triển công cụ phân tích từ tối đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, v.v…, công cụ phân tích cấu trúc câu, nhận diện tên đối tượng, khai thác sự kiện trong suốt 20 năm qua. Cung cấp giải pháp phân tích tình cảm (Sentiment Analysis) có độ chính xác cao, chất lượng cao và khai thác ý kiến ứng dụng các công cụ này. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và khai thác ý kiến của Saltlux đang cung cấp chất lượng phân tích cấp cao nhất thế giới dựa trên Machine Learning và Deep Learning.

  • Vấn đề của khách hàng

Việc hiểu các vấn đề tiềm ẩn và dư luận kịp thời từ các tài liệu lớn, bài đăng, Twitter, v.v … trong và ngoài tổ chức cấu tạo bởi văn bản phi cấu trúc là rất khó, và chi phí để phân tích chúng rất lớn.

  • Hiệu quả ứng dụng

Thực hiện phân tích ngôn ngữ khác nhau, phân tích tình cảm và phân tích chủ đề liên quan từ văn bản thời gian thực quy mô lớn, hiểu khiếu ngại, nhận thức của công chúng về sản phẩm, chính sách công ty và cho phép phản hồi trước.

237
216
  • Chức năng chính

Phân tích từ tố, phân tích cú pháp, nhận dạng tên đối tượng, khai thác sự kiện, phân tích tình cảm, phân tích xu hướng danh tiếng, phân tích vấn đề, v.v… cho các văn bản đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc

  • Sản phẩm tích hợp

LEA(Language Engineering and Analysis), OM Engine

  • Khách hàng lớn

Hyundai Motors, LG Electronics, Samsung Electronics, Patent Office, Hanwha Group, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, v.v.