Giới thiệu kỹ thuật

Giới thiệu kỹ thuật 

Sản phẩm Big Data Suite được cấu thành từ các công nghệ chính thể hiện dứoi đây đáp ứng toàn bộ vòng đời big data từ thu thập, lưu trữ, truy xuất, phân tích đến trực quan hóa thời gian thực.

37