Giải pháp phân tích, cảm biến, dự đoán công nghệ mới

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH, DỰ ĐOÁN, CẢM BIẾN CÔNG NGHỆ MỚI

Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh toàn cầu khốc liệt khoản đầu tư R&D của các doanh nghiệp đã tăng đáng kể nhưng trái lại kết quả của họ vẫn liên tục giảm. Bây giờ không phải là lúc phát triển công nghệ dựa trên kinh nghiệm và trực giác mà chính là thời kì để xây dựng và đầu tư các chính sách nghiên cứu phát triển hợp lý và sáng suốt thông qua phân tích dữ liệu, dự đoán thị trường và công nghệ. Hãy thử trải nghiệm giải pháp phân tích công nghệ mới, cảm biến và dự đoán công nghệ của Saltlux đã được kiểm chứng thông qua các doanh nghiệp toàn cầu và tổ chức cộng đồng.

  • Vấn đề khách hàng

Phương hướng phát triển, chiến lược cạnh tranh và chiến lược bằng sáng chế để phát triển công nghệ và sản phẩm thế hệ mới có khả năng cạnh tranh toàn cầu ngày càng khó đảm bảo và quyết định, đồng thời mức độ rủi ro đầu tư cũng tăng cao.

  • Hiệu quả ứng dụng

Có khả năng nâng cao thành quả R&D và đảm bảo tính chiến lược IPR thông qua phân tích nội dung nghiên cứu phát triển của tổ chức nội bộ và bên ngoài, hiểu và dự đoán xu hướng công nghệ toàn cầu, đáp ứng doanh nghiệp cạnh tranh và công nghệ cạnh tranh.

220
219
  • Chức năng chính

Phân tích xu hướng, phân tích công nghệ liên quan, phân tích công nghệ mới nổi, công nghệ bỏ trống, tìm kiếm tài liệu tương tự và đề xuất thông tin phù hợp, thu thập và tổng hợp, đánh dấu bằng sáng chế, văn bản, tài liệu công nghệ, báo cáo nghiên cứu, tin tức công nghệ bằng tiếng Hàn, Anh, Trung.

  • Sản phẩm tích hợp

DISCOVERY, BLUEBOLT, TORNADO, RAINBOW

  • Khách hàng chính

Công ty điện tử Samsung, công ty điện tử LG, văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, viện đánh giá và lập kế hoạch khoa học công nghệ Hàn Quốc, quỹ nghiên cứu Hàn Quốc, viện nghiên cứu thông tin khoa học công nghệ Hàn Quốc và các tổ chức khác.

Tổng quan

Các hình thức contents (nội dung) khác nhau được tạo ra từ nhiều khu vực web gần đây đang tăng theo cấp số nhân. Phương pháp tìm kiếm thông tin trong hàng ngàn Contents giúp người dùng phát triển tri thức thông qua công cụ tìm kiếm hoặc công nghệ tìm kiếm. Tuy nhiên rất khó có thể nhận ra ý nghĩa chuỗi thời gian và lượng thông tin của thông tin được phát triển đến từ thế giới hay khu vực web nào.

Mặc dù Google cung cấp phân tích xu hướng thông qua dịch vụ phân tích bảng xếp hạng câu hỏi tìm kiếm được gọi là “Xu hướng google” nhưng nó vẫn có giới hạn là sự ứng dụng và thể hiện chức năng tìm kiếm từ khóa yêu thích phân tích thống kê từ khóa được hỏi trên hệ thống tìm kiếm. Phân tích xu hướng là chức năng cho phép phân tích Contents được tạo ra từ bên trong web hoặc miền, đồng thời phân tích sự sản sinh/áp dụng/xu hướng thay vì khám phá kiến thức bị phân mảnh bằng cách đưa ra mối quan hệ liên quan giữa kiến thức cụ thể hoặc phân tích khuynh hướng phát sinh. Chức năng phân tích xu hướng mặc dù có thể sử dụng như một công cụ để phân tích trang web, blog, tweet và các nội dung bảng thông báo khác nhau, phân tích tự động vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được quan tâm trên thế giới, đồng thời có thể sử dụng hiệu quả dù là phân tích Contents cao cấp được tạo ra từ trong các lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp. Giá trị đó cung cấp ROI cho phép liên kết với các hoạt động doanh thu.

Mục đích

Nhiều dạng tài liệu được đính kèm trong hoặt động doanh nghiệp nhưng công nghệ và kiến thức liên quan trong số đó chứa đựng nội dung cốt lõi giúp doanh nghiệp hoạt động bền vững. Không chỉ kiến thức được tạo ra từ nội bộ mà việc quản lý tài liệu cồng nghệ được thu thập từ bên ngoài cũng rất quan trọng, ngoài ra trong những năm gần đây quản lý bằng sáng chế và công nghệ tích hợp ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên rất khó để có thể kiểm tra và phân tích tất cả nội dung vì tài liệu công nghệ được tạo ra vơi số lượng lớn theo hoạt động tri thức. Công nghệ tạo văn bản là công nghệ hữu dụng cho phép thực hiện phân tích xu hướng về tư liệu công nghệ như bằng sáng chế, văn bản, tài liệu tri thức trong môi trường như này.

221

Cảm biến công nghệ mới đóng vai trò nắm bắt xu hướng về công nghệ R&D tương lai thông qua phân tích thông minh, đồng thời trợ giúp đưa ra quyết định nghiên cứu/phát triển sản phẩm. Nếu muốn thúc đẩy nghiên cứu phát triển như phát triển công nghệ mới hay sản phẩm mới trong các doanh nghiệp cần phải phân tích xu hướng R&D bao gồm điều tra bằng sáng chế, công nghệ trước đây. Đối với những người thuộc lĩnh vực R&D, sự phát triển mô hình tích hợp giữa các công nghệ cùng loại/khác loại theo tiêu chuẩn công nghệ chi tiết là rất quan trọng, đồng thời tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ tương lai và thị trường tương lai cho phép áp dụng vào sản phẩm này trong cấp độ sản phẩm cá nhân. Cảm biến công nghệ mới thực hiện phân tích lịch đại và phân tích đồng đại, đồng thời cung cấp chức năng phân tích quan hệ liên quan giữa các công nghệ, phân tích công nghệ mới nổi và xu hướng công nghệ.

222

Thiết lập hệ thống

Hệ thống cảm biến bao gồm quá trình phân tích, đánh dấu dưới dạng ngôn ngữ lập trình và quá trình tìm kiếm cho dịch vụ. Đặc biệt phân tích bao gồm 2 loại, phân tích lịch đại sử dụng phân tích thống kê và phân tích hồi quy, trong khi đó phân tích đồng đại lại được thực hiện thông qua bảng xếp hạng chủ đề và thuật toán.

223

Phân tích hiện tượng lịch đại tìm kiếm dựa trên từ truy vấn do người dùng nhập, đưa ra thông tin mạng lưới quan hệ của từ khóa thông qua bảng xếp hạng chủ đề phân tích vector từ khóa của tài liệu kết quả tìm kiếm.

224

Phân tích hiện tượng đồng đại phân chia và phân tích theo thời gian những thông tin tài liệu được nhập theo chu kỳ và dựa trên kết quả phân tích này các thuật ngữ kỹ thuật đang tăng/thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian đơn vị tương ứng được trình bày theo thứ tự.

225

Kết luận

Các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến quyết định phương hướng R&D sau khi dự đoán công nghệ dựa trên bí quyết R&D được thiết lập đầy đủ một cách tự động và danh mục bằng sáng chế của công ty. Hệ thống phân tích xu hướng (cảm biến công nghệ) đưa ra sự hướng dẫn việc quyết định về tính không chắc chắn trong tương lai và cung cấp cơ hội khảo sát tập trung vào các mối quan tâm chính. Các chức năng mà hệ thống phân tích xu hướng cung cấp thực hiện nhiệm vụ cho phép tài sản hóa một cách hiệuq quả tư liệu kỹ thuật bên trong và bên ngoài.