Giới thiệu kỹ thuật Bigdata

GIỚI THIỆU KỸ THUẬT BIGDATA

Sản phẩm Bigdata Suite được cấu thành từ các công nghệ chính thể hiện dưới đây đáp ứng toàn bộ vòng đời big data từ thu thập, lưu trữ, truy xuất, phân tích đến trực quan hóa thời gian thực.

37