Công cụ đối thoại Talkbot

CÔNG CỤ ĐỐI THOẠI TALKBOT

  Công cụ đối thoại Talkbot

  Công cụ hội thoại Talkbot của AI Suite là một nền tảng Chatbot được phát triển bởi Saltlux và là một hệ thống đối thoại chuyên sâu dựa trên kiến ​​thức vượt xa các giới hạn của các hệ thống chatbot hiện có. Nếu Chatbot hiện tại có cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên đơn giản và quản lý hội thoại với quy tắc và phương thức câu phù hợp, thì công cụ đối thoại Talkbot hỗ trợ để hiểu ý nghĩa chính xác lời nói người dùng và tạo ra mô hình đối thoại mạnh mẽ, linh hoạt trên nền tảng kết quả hiểu ngôn ngữ tự nhiên dựa trên Knowledge Graph và lập luận phức tạp.

  18

  Dịch vụ đối thoại thông qua công cụ đối thoại Talkbot được xử lý theo cấu trúc được hiển thị trong hình bên dưới. Người dùng gửi tin nhắn đến công cụ đối thoại Talkbot thông qua nhiều kênh khác nhau. Tin nhắn đầu vào được phân tích thông qua công cụ hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra câu trả lời thông qua mô hình đối thoại do tin nhắn đối thoại đã học, rồi gửi đến người dùng bằng các phương pháp phù hợp như giọng nói, văn bản, UX, v.v… Công cụ đối thoại Talkbot khác với các hệ thống xử lý đối thoại hiện có ở chỗ nó học một mô hình bằng cách phản ánh các Knowledge Graph, đề xuất sở thích và mô hình người dùng, v.v… Ngoài ra, nó giải quyết vấn đề thông qua Q&A sâu cho các tin nhắn khó xử lý với mô hình hội thoại và cung cấp chức năng cho phép quản trị viên can thiệp vào cuộc trò chuyện thông qua quản lý dịch vụ nếu xảy ra sự cố trong khi trò chuyện với người dùng dịch vụ.

  19

  <Cấu tạo xử lý hội thoại>

  21

  Các đặc điểm chính

  20

  Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

  Công cụ đối thoại Talkbot phần lớn bao gồm một máy chủ hội thoại phụ trách các dịch vụ hội thoại và máy chủ API phụ trách việc học và quản lý các mô hình hội thoại. Nó cung cấp dịch vụ đối thoại thông qua các kênh dịch vụ khác nhau và cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi không thể phân tích hoặc xử lý ý định nói của người dùng bằng cách tích hợp với công cụ hiểu ngôn ngữ tự nhiên và công cụ QA chuyên sâu. Ngoài ra, có thể sử dụng dữ liệu hoặc chức năng cần thiết khi xử lý hội thoại bằng cách kết nối các dịch vụ bên ngoài thông qua các trình cắm. Các chức năng của công cụ đối thoại Talkbot có thể được vận hành và quản lý dễ dàng thông qua trình tạo Talkbot, công cụ quản lý hội thoại.

  22

  <Cấu tạo công cụ đối thoại Talkbot>

  Tính năng “Bot Builder” mạnh mẽ

  Việc dạy ngôn ngữ và đối thoại, kiến thức cho AI luôn là một thử thách khó khăn. Công cụ đối thoại Talkbot tạo ra Bot tư vấn thông minh chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần công nghệ lập trình và mã hóa, và có thể bắt đầu ngay lập tức dịch vụ thông qua các kênh khác nhau