Giới thiệu kỹ thuật AI

GIỚI THIỆU KỸ THUẬT

    AI Suite là tập hợp các công nghệ dựa trên AI như văn bản, giọng nói, tầm nhìn, học tập và hội thoại cần thiết trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Saltlux đã được công nhận hiệu suất và hiệu quả của mình bằng cách kết hợp các công nghệ nguồn trong từng lĩnh vực và áp dụng chúng cho các ngành công nghiệp khác nhau. Dựa trên công nghệ và sản phẩm đã phát triển cho đến nay, chúng tôi sẽ dẫn đầu thị trường công nghệ sẽ trở thành yếu tố thiết yếu trong cuộc sống tương lai như lái xe tự động và trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Bảng dưới đây liệt kê các công cụ tạo nên AI Suite và các công nghệ chính triển khai chúng.

    47
    48
    49