Skip links

truy vấn và xử lý dữ liệu cao cấp deep signal

Ứng dụng AI trong truy vấn và xử lý dữ liệu trong thời gian thực

Công cụ tìm kiếm AI ưu việt

Cho kết quả tìm kiếm chính xác, cập nhật, nhanh chóng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau theo thời gian thực.

Đào tạo AI truy vấn

Người dùng có thể chỉ định cho công cụ học về từ khóa, trang web, bài viết nhất định từ một tài liệu hoặc thông tin từ công cụ tìm kiếm hoặc mạng xã hội.​

Phân tích nâng cao dữ liệu tìm kiếm

Khác với Google chỉ đề xuất và hiển thị thông tin tìm kiếm, Deep Signal có thể tự động phân tích, tổng hợp thông tin chủ chốt về chủ đề đó qua sơ đồ, hình ảnh trực quan.​

Cá nhân hóa tệp dữ liệu

Các bài báo và thông tin đã tìm kiếm sẽ được lưu trữ trên tệp dữ liệu cá nhân của người dùng trên Deep Signal.

Saltlux technology

Giải pháp truy vấn và xử lý dữ liệu deep signal

Saltlux Technology - truy vấn và xử lý dữ liệu deep signal - data processing

Giải pháp truy vấn và xử lỹ dữ liệu nâng cao Deep Signal của Saltlux là một nền tảng tìm kiếm sâu rộng tích hợp các công nghệ tiến tiến của chúng tôi, bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ đồ thị dữ liệu Graph DB. Giải pháp có khả năng tìm kiếm thông tin thời gian thực từ nguồn dữ liệu lớn của các website và mạng xã hội.

Bên cạnh chức năng tìm kiếm sâu rộng, giải pháp truy vấn và xử lý dữ liệu Deep Signal còn hỗ trợ tổng hợp và phân tích chuyên sâu dữ liệu truy vấn, từ đó trực quan hóa, tạo mối liên hệ từ các dữ liệu đã học tập, cung cấp các thống kê hữu ích và thông tuệ cho người dùng.

Saltlux Technology - truy vấn và xử lý dữ liệu deep signal - data processing

Tìm kiếm sâu rộng

Quét sâu rộng đa nền tảng trên cơ sở dữ liệu riêng của tổ chức hoặc cơ sở dữ liệu từ các nền tảng chung gồm Google và các mạng xã hội

Cho kết quả truy vấn chính xác tập trung, loại trừ thông tin ảo, đề xuất kết quả theo thời gian thực

Cá nhân hóa tin tức tìm kiếm và đề xuất người dùng, giúp người dùng phát triển kiến thức của bản thân/tổ chức

Đào tạo AI theo chỉ định người dùng, sau đó gợi ý và đề xuất những tin tức liên quan cùng chủ đề

Phân tích và trực quan hóa thông tin

Xác định, tập hợp và trực quan hóa mối liên hệ của tất cả các dữ liệu cụ thể của đối tượng đó, bao gồm thông tin đối tượng, topics, entities và các tin tức/bài báo liên quan.

Sơ đồ hóa và phân tích mối quan hệ các thực thể trong chủ đề cần tìm kiếm

Tóm lược các thông tin cần tìm kiếm bằng biểu đồ và hình ảnh trực quan

Tự động xếp hạng và cập nhật tìm kiếm với độ tin cậy cao

Hỗ trợ người quản lý khái quát thông tin, tham khảo các thống kê phân tích, tìm ra xu hướng, đưa ra quyết định hay hoạch định chính xác kịp thời.​

Điểm khác biệt
của Deep Signal

Giải pháp Truy vấn và Xử lý dữ liệu Deep Signal của chúng tôi vượt trội hơn các Search Engine thông thường như thế nào

Thông tin cập nhập theo ngày

DeepSignal

Search Engine
thông thường

Tìm kiếm trên các trang, bài viết được xuất bản công khai

Tìm kiếm, rà soát các trang, bài viết trên mạng xã hội và deep web

Cho phép người dùng lưu trữ bài viết, trang báo và truy cập tham khảo lại khi cần thiết

Lọc quảng cáo và những kết quả không liên quan, cung cấp thông tin chính xác từ những nguồn tin cậy

Đề xuất kết quả tìm kiếm liên quan đến lịch sử tìm kiếm

Đề xuất các bài viết cụ thể dựa trên thông tin đã học, không giới hạn vị trí địa lý

Đề xuất một số từ khóa và chủ đề liên quan, giới hạn bởi vị trí địa lý

Phân tích và xếp hạng thông tin tìm kiếm

Xếp hạng dựa trên mối quan tâm của người dùng

Xếp hạng dựa trên search engine

Thiết lập thống kế trực quan thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể đã truy vấn, giúp người dùng dễ phân tích và khái quát thông tin

Lưu trữ các dữ liệu cá nhân như file tải lên, bài viết đã xem, và chia sẻ tệp cá nhân này cho người dùng khác xem và truy cập

Mạnh

Hạn chế, chỉ lưu dữ liệu tìm kiếm

Lý do nên chọn deep signal

Tìm hiểu cách mà giải pháp truy vấn và xử lý dữ liệu nâng cao - Deep Signal của chúng tôi giải quyết những pain point của khách hàng như thế nào

Pain Point 1

Giải pháp của Deep Signal

Pain Point 2

Giải pháp của Deep Signal

Saltlux Technology - truy vấn và xử lý dữ liệu deep signal - data processing
Saltlux Technology - truy vấn và xử lý dữ liệu deep dignal - data processing
Saltlux Technology - truy vấn và xử lý dữ liệu deep signal - data processing

Màn hình công cụ

Các màn hình điều khiển chính của công cụ truy vấn và xử lý dữ liệu Deep Signal.

This website uses cookies to improve your web experience.