Skip links

lắng nghe mạng xã hội
Social Listening

Giải pháp phân tích chuyên sâu kiến thức trên mạng xã hội

điểm nổi bật

Cung cấp kiến thức tích hợp trong tổ chức

Tạo ra kiến thức tích hợp từ kiến thức được chia theo bộ phận, người dùng.

Cung cấp các thông tin luồng kiến ​​thức khác nhau trong tổ chức nhằm thực hiện giao tiếp giữa các nhóm kiến ​​thức

Cung cấp thông tin về các nhóm không xác định hoặc chủ đề cụ thể trong mạng lưới để có thể thúc đẩy giao tiếp giữa người dùng và các nhóm.

Giảm thiểu khoảng cách công việc thông qua phân tích thông tin giữa người lưu giữ kiến thức và nhà cung cấp kiến thức trong tổ chức

Các phân tích về việc tạo và cung cấp kiến ​​thức của người dùng/nhóm có thể góp phần vào sự phối hợp công việc giữa người dùng/nhóm.

Thúc đẩy chia sẻ thông tin lẫn nhau để nâng cao năng lực kinh doanh tổng thể

Người dùng có thể dễ dàng khám phá và truy cập thông tin liên quan đến công việc hoặc tổ chức để nâng cao năng lực kinh doanh.

saltlux technology

lắng nghe mạng xã hội

social listening - lắng nghe mạng xã hội - saltlux technology
Saltlux Technology - social listening - lắng nghe mạng xã hội
Sự trưởng thành của môi trường di động và phổ biến hóa phương tiện truyền thông xã hội đã làm tăng ảnh hưởng của công dân nói chung đến chính trị, xã hội, kinh tế, thậm chí đến doanh nghiệp và sản phẩm. Các kết nối phức tạp giữa cá nhân trên mạng xã hội có ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định, bao gồm cả các hoạt động mua hàng.

Saltlux trích xuất và phân tích các ý kiến, mối quan hệ mạng xã hội thông qua giải pháp lắng nghe mạng xã hội và phân tích mạng xã hội. Đồng thời thiết lập hệ thống eDiscovery, phân tích bảo mật thông minh, lập hồ sơ hoạt động tri thức, tạo chiến lược tiếp thị, đề xuất của chuyên gia và chức năng tìm kiếm để giải quyết vấn đề bằng cách phân tích kiến thức chuyên sâu và sơ đồ mối quan hệ mạng xã hội.

Giải pháp lắng nghe mạng xã hội (Social Listening) của Saltlux Technology không chỉ thu thập đánh giá, chia sẻ và chủ đề nổi bật trên mạng xã hội mà còn thực hiện tính năng phân tích chuyên sâu bằng nhiều phương pháp phân tích, trong đó bao gồm lý thuyết đồ thị và phân tích quan hệ xã hội.

Lắng nghe mạng xã hội có khả năng khám phá các giá trị kiến thức mới thông qua phân tích và phân phối dòng chảy kiến thức, hoặc sử dụng chúng trong vận hành công ty. Qua đó xây dựng một mạng lưới kiến thức, cung cấp cơ sở để tích hợp kiến thức phân tán trong tổ chức, phân tích kênh phân phối kiến thức, luồng kiến thức và loại người dùng.

Saltlux Technology - social listening - lắng nghe mạng xã hội

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Vấn đề

Với sự đa dạng hóa và phức tạp của các kênh truyền thông và cấu trúc hợp tác, rất khó để có thể phân tích ảnh hưởng và mục tiêu tiếp thị trên mạng xã hội với các chuyên gia, đồng thời hiểu được cấu trúc hợp tác bên ngoài và bên trong của một tổ chức.

Đồng thời, việc hiểu các vấn đề tiềm ẩn và dư luận kịp thời từ các tài liệu lớn, bài đăng mạng xã hội, v.v … trong và ngoài tổ chức cấu tạo bởi văn bản phi cấu trúc là rất khó, và chi phí để phân tích chúng rất lớn.

Giải pháp

Giải pháp lắng nghe mạng xã hội (Social Listening) tăng hiệu quả tiếp thị xã hội và hiệu quả về chi phí, giải quyết vấn đề qua đề xuất của chuyên gia, quản lý tri thức hiệu quả thông qua lập hồ sơ đối tượng, triển khai hệ thống bảo mật, phân tích mạng lưới kiến thức, phân tích ngôn ngữ, phân tích tình cảm và phân tích chủ đề liên quan từ văn bản thời gian thực quy mô lớn, hiểu khiếu ngại, nhận thức của công chúng về sản phẩm, chính sách công ty và cho phép phản hồi trước.

cấu tạo

Mạng lưới tri thức được phát triển dựa trên mạng lưới quan hệ xã hội và thông tin của các chủ thể khác nhau trong tổ chức. Việc phân tích mạng tri thức của giải pháp lắng nghe mạng xã hội (Social Listening) không chỉ cung cấp thông tin về các chuyên gia tri thức và nhà môi giới tri thức mà còn cung cấp kết quả phân tích về kiểu người dùng, dòng chảy tri thức và các kênh phân phối kiến thức. Trong hình là các nguồn dữ liệu để phân tích kiến thức trong một tổ chức và các phương pháp phân tích.

Saltlux Technology - lắng nghe mạng xã hội - social listening

chức năng

Các chức năng của Social Listening được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Big Data.

Khai thác

ý kiến

Thu thập ý kiến, đánh giá, chia sẻ của các đối tượng trên nhiều nền tảng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, v.v. Đồng thời xây dựng mạng lưới kiến thức từ các dữ liệu thu thập được.

Phân tích mạng lưới luồng kiến thức

Tần suất gửi và nhận thông tin nhất định.

Tần suất xuất hiện các từ khóa tìm kiếm theo từng người dùng trong từng khoảng thời gian.

Tần suất xuất hiện các từ khóa tìm kiếm theo từng khoảng thời gian.

Phân tích chủ thể sở hữu và cung cấp kiến thức

Phân tích những chủ thể không chỉ cung cấp kiến thức mà còn thu thập lượng lớn kiến thức từ người khác.

Phân tích cộng đồng tri thức tiềm năng

Phân tích các nhóm và cộng đồng trên mạng xã hội được hình thành nên từ việc có chung sở thích, lĩnh vực, mối quan tâm, chủ đề.- Khám phá các nhóm tiềm năng thông qua phân tích mạng lưới luồng kiến thức.

Cho phépphân tích, xác định và định nghĩa về nhóm người tạo nên mạng lưới hoạt động.

Tìm kiếm chuyên gia

Tìm ra con đường ngắn nhất để tiếp cận các chuyên gia thông qua các mạng lưới kết nối xung quanh.

Tìm kiếm tài liệu được lưu trữ bởi các chuyên gia hoặc nhà môi giới được kết nối với người dùng.

Yêu cầu thông tin từ các nhà môi giới hoặc chuyên gia.

Phân tích mối quan hệ

Phân tích và trực quan hóa mối quan hệ giữa các chủ thể trên nền tảng mạng xã hội.

đặc trưng

Các đặc điểm khiến Social Listening của Saltlux nổi bật hơn các công cụ lắng nghe mạng xã hội thông thường khác.

Saltlux Technology

Phân tích mạng thời gian thực thông qua thuật toán phân tích mạng xã hội

- Phân tích trọng tâm
- Phân tích cụm
- Phân tích đường dẫn nhanh nhất

Hoạch định chiến lược dịch vụ

- Tự động thiết lập các mạng dựa trên dữ liệu ngữ nghĩa
- Tìm kiếm chủ đề bằng chỉ mục nội dung
- Tự động tạo mạng theo chủ đề được tìm kiếm

Mở rộng mạng lưới chủ đề thông qua phân tích liên quan của chủ đề

- Khai thác chủ đề liên quan
- Tích hợp cấu hình mạng của các chủ đề liên quan
- Thống kê theo người về các đối tượng liên quan

Trực quan hóa dựa trên HTML5

- Cung cấp trực quan hóa cơ bản
- Dễ dàng mở rộng và thay đổi pha
- Cung cấp giao diện dữ liệu tiêu chuẩn
- Tương tác với các điều khiển trực quan khác

This website uses cookies to improve your web experience.