Skip links

thu thập dữ liệu Tornado

Giải pháp thu thập big data trên mạng xã hội tiên tiến trên thị trường

Saltlux technology

giải pháp Thu thập dữ liệu Tornado

Có thể nói, bước đầu tiên trong quy trình xử lý big data chính là tạo/thu thập dữ liệu. Đối với cơ sở dữ liệu truyền thống (Database), dữ liệu được tạo trong một ứng dụng và giao diện người dùng của database. Còn với big data, dữ liệu được nhập vào từ bên ngoài rồi mới được xử lý. 

Giải pháp Thu thập dữ liệu Tornado của Saltlux có khả năng thu thập dữ liệu trên đa nền tảng, thu thập dữ liệu lớn dựa trên RSS, deep web, meta search, mạng xã hội và thu thập cả Open API. 

Saltlux Technology - giải pháp thu thập dữ liệu tornado - data collection

khái niệm và tính năng

Giải pháp Thu thập dữ liệu Tornado của Saltlux Technology là gì

Real-time

Thu thập tự động và song song dữ liệu lớn trong thời gian thực theo ý muốn của người dùng.

Đa nền tảng

Thu thập đa nền tảng, từ deep web, mạng xã hội, IoT, Meta Search, dữ liệu phát trực tuyến và cả Open API.

Phương pháp

Sử dụng cả phương pháp tiếp cận chủ động và thụ động.

Xử lý dữ liệu

Ngăn chặn việc mất và trùng lặp dữ liệu, nén dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, mã hóa và xác thực dữ liệu được lưu trữ.

Tự động

Tự động khai thác, chuyển đổi và lưu trữ big data từ các trang web ẩn, song song với thu thập dữ liệu web.

Môi trường dữ liệu lớn

Cung cấp một môi trường Big data được tối ưu hóa để người dùng thực hiện phân tích đa diện (đối thủ cạnh tranh, sản phẩm, thị trường và sản phẩm, quản lý rủi ro và nhận dạng giọng nói của khách hàng) trong thời gian thực.

Ứng dụng

Giải pháp Thu thập dữ liệu Tornado có thể được ứng dụng vào quy trình hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Saltlux Technology

Nâng cao tính hiệu quả

Giúp doanh nghiệp quản lý thương hiệu tốt hơn, đáp ứng phản hồi với khách hàng VVIP, cũng như góp phần vào việc phát triển sản phẩm mới

Dự báo bất thường

Bằng phương pháp phân tích chuyên sâu các đánh giá và phản hồi của khách hàng, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và cung cấp hệ thống phản hồi ngay trong thời gian thực.

Đưa ra quyết định

Cung cấp tiền đề để doanh nghiệp thực hiện phân tích, đánh giá các phản ứng và xu hướng tiêu dùng của khách hàng, qua đó đưa ra quyết định và chiến lược kịp thời.

Đặc điểm nổi bật

Nhiều tính năng thu thập khác nhau (thu thập dựa trên hệ thống tình huống giả định người dùng, RSS, web, deep web, mạng xã hội, OpenAPI) được tích hợp sẵn cho nhiều loại big data theo nhu cầu của người dùng.

Dễ dàng trích xuất, thu thập dữ liệu từ nhiều loại trang web động khác nhau như JS và AJAX, thông qua hệ thống quy tắc chỉnh sửa dựa trên quan sát tính khả dụng.

Có khả năng thu thập được lượng lớn dữ liệu nhanh hơn và đáng tin cậy hơn bằng phương pháp song song phân tán. Đồng thời cài đặt và vận hành công cụ Tornado trong các hệ điều hành khác nhau (UNIX, Window, v.v.).

Người dùng có thể kiểm tra chất lượng của dữ liệu thu thập thông qua trình mô phỏng quá trình thu thập dữ liệu, sử dụng những quy tắc thu thập khi xem trước dữ liệu người dùng.

Dễ dàng kiểm tra trạng thái hiện tại bằng bảng điều khiển tích hợp, quản lý vận hành, theo dõi các chính sách thu thập và hẹn lịch trước cho từng nguồn dữ liệu trong thời gian thực.

Chức năng

Công cụ thu thập dữ liệu Tornado của Saltlux Technology có khả năng thu thập dữ liệu đa nền tảng dựa trên RSS, deepweb, meta search, mạng xã hội và OpenAPI. Đồng thời cung cấp các chức năng điều hành, mô phỏng, hẹn lịch, giám sát trạng thái vận hành, v.v.

Chức năng thu thập dữ liệu trên mạng xã hội

Công cụ cung cấp chức năng hẹn lịch trước để có thể dễ dàng thu thập các loại dữ liệu xã hội khác nhau như Twitter, trang Facebook công khai, dòng thời gian trên Weibo và đặt chu kỳ thu thập cho mục tiêu thu thập. Đồng thời cung cấp chức năng xem lịch sử để kiểm tra trạng thái thu thập.

Chức năng thu thập dữ liệu dựa trên tình huống giả định

Dữ liệu về các mục tiêu được thu thập và trích xuất, dựa vào các giả định được tạo bởi người dùng từ các trang web khác nhau như tin tức, blog, trang web mua sắm và các trang chủ tương ứng, dữ liệu về các mục tiêu được thu thập và trích xuất. Công cụ này còn cung cấp chức năng hẹn lịch trước để đặt chu kỳ thu thập và chức năng xem lịch sử để kiểm tra trạng thái thu thập ngay cả trong workbench.

Chức năng thu thập dữ liệu dựa trên RSS

Chức năng RSS có thể đọc bảng tin và không chỉ trích xuất dữ liệu trên bảng tin của đối tượng thu thập mà còn có thể liên kết với dữ liệu nguồn, đồng thời cũng cung cấp chức năng hẹn trước lịch để đặt chu kì thu thập và xem lịch sử để kiểm tra trạng thái thu thập trong công cụ workbench.

Chức năng thu thập dữ liệu Deepweb

Công cụ có thể dễ dàng thu thập thông tin trong các trang web bằng cách thu thập dựa trên URL hoặc lọc theo mẫu URL hoặc từ khóa. Nó cũng cung cấp tính năng lập lịch để thiết lập chu kỳ thu thập và tính năng xem lịch sử trạng thái để kiểm tra tình trạng thu thập thông tin.

Chức năng thu thập tìm kiếm siêu dữ liệu (metasearch)

Tính năng thu thập dựa trên từ khóa sẽ gửi từ khóa của người dùng đến các công cụ tìm kiếm khác nhau, bao gồm Google, Bing, Daum, Naver và Yahoo, sau đó hợp nhất các kết quả tìm kiếm thành một danh sách duy nhất. Công cụ cũng cung cấp tính năng lập lịch để thu thập và thiết lập chu kỳ một cách hiệu quả các mục tiêu thu thập và tính năng xem lịch sử trạng thái để kiểm tra trạng thái.

Chức năng thu thập dữ liệu dựa trên API mở

Công cụ cung cấp chức năng lập kế hoạch để có thể dễ dàng thu thập các tài liệu và dữ liệu mở khác nhau như dữ liệu công khai ở Hàn Quốc và quốc tế, dữ liệu công khai của chính quyền địa phương, đồng thời đặt chu kỳ thu thập cho đối tượng thu thập. Nó cũng chức năng xem lịch sử thu thập để kiểm tra trạng thái thu thập.

Chức năng quản lý vận hành

Cung cấp bảng điều khiển theo dõi và điều hành các tính năng của công cụ Tornado.

Chức năng quản lý người dùng/người điều hành

Cho phép một hay nhiều người dùng truy cập và phân quyền cho người dùng.

Chức năng quản lý theo mục tiêu thu thập

Quản lý từng đầu mục thu thập dữ liệu theo mục tiêu, nguồn dữ liệu hay tùy chỉnh khác nhau.

Quy trình hoạt động

Định nghĩa thu thập

Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection

Các hoạt động do người dùng thực hiện trên internet (nhập, nhấp chuột, tìm kiếm, v.v.) được thu thập và lưu trữ theo quy tắc thu thập.

01 01

Tình huống giả định và kết quả xem trước

Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection

Khả năng xem trước kết quả để xem liệu các quy tắc được đặt ra bằng cách triển khai mô phỏng có hoạt động đúng hay không.

02 02

Kích hoạt công cụ thu thập

Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection

Triển khai công cụ thu thập để thu thập và lưu trữ dữ liệu dựa trên các quy tắc đã xác định.

03 03

Xem trước kết quả​

Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection

Xác minh kết quả của dữ liệu không chính thức được thu thập từ web dưới dạng dữ liệu bán chính thức/chính thức thông qua công cụ workbench.​

04 04
Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection
Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection
Saltlux Technology - thu thập dữ liệu tornado - data collection
Saltlux Technology - Thu thập dữ liệu Tornado

Màn hình công cụ

Các màn hình điều khiển chính của công cụ thu thập dữ liệu Tornado.

This website uses cookies to improve your web experience.