Homepage_VI

OUR HARD WORK
YOUR SUCCESS
the SALT & the LIGHT
of the world
Chứng nhận

Những chứng nhận chúng tôi đạt được

Software Process Certifications

National IT Industry Promotion Agency

Good Software Certifications

Telecommunications Technology Association

ISO

International Organization for Standardization

Best Family Friendly Management

Ministry of Gender Equality & Family

INNOBIZ

Small and Medium Business Administration

Management Innovation Business

Korea Management Innovation Business Association

Contents Service Quality Certification

Korea Data Agency
Sự khác biệt

Chúng tôi đạt chất lượng vượt trội bằng những dữ liệu và công nghệ nền tảng sáng tạo

15000 M
Tích lũy và xây dựng quy mô dữ liệu lớn nhất châu Á với hơn 15 tỉ dữ liệu.
5000 K
Thu thập 5 triệu dữ liệu mới mỗi ngày để đảm bảo dữ liệu chất lượng cao
447
Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, luận văn, đăng ký SW/thương hiệu và giải thưởng/chứng nhận cấp cao nhất tại Hàn Quốc.
32
Thâm nhập hơn 32 quốc gia trong lĩnh vực tương tác của AI như giọng nói/ngôn ngữ/hội thoại/QA/kiến thức trong vòng 5 năm.