Skip links

điều kiện giao dịch chung

1. Chính sách hoàn trả 

Sau khi khách hàng đã đồng ý với Điều khoản sử dụng, xác nhận mua gói dịch vụ và hoàn tất thủ tục thanh toán, chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị gói dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào.  

2. Chính sách bảo hành 

Trong trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến dịch vụ mà Saltlux Technology cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.   

3. Nghĩa vụ của Saltlux Technology và nghĩa vụ của khách hàng:  

a. Trách nhiệm của Saltlux Technology:  

  • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về sản phẩm, dịch vụ Saltlux Technology cung cấp trong hợp đồng. 
  • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm, dịch vụ Saltlux Technology cung cấp trên Website. 
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật 
  • Giải đáp các thắc mắc và khó khăn cho người dùng trong quá trình sử dụng 

b. Trách nhiệm của người mua

  • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Saltlux Technology quy định trong hợp đồng dịch vụ. 
  • Thanh toán đầy đủ cho Saltlux Technology số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (nếu có). 
  • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Saltlux Technology liên quan tới các giao dịch khi Saltlux Technology có yêu cầu. 
This website uses cookies to improve your web experience.