Skip links

Thông tin chủ sở hữu website

🏢 Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Saltlux Technology 

📍 Địa chỉ: Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (+84) 24 3562 5941 

📧 Email: slt.info@saltlux.com   

📜 Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108779215 

📆 Ngày cấp: 21/01/2021 

🎗️ Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

This website uses cookies to improve your web experience.