Skip links

Thông tin chủ sở hữu website

  • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Saltlux Technology
  • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tuấn Quang
  • Địa chỉ: Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 
  • Điện thoại: (+84) 24 3562 5941 
  • Email: slt.info@saltlux.com   
  • Giấy đăng ký kinh doanh: 0108779215 
  • Ngày cấp: 21/01/2021 
  • Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

 

This website uses cookies to improve your web experience.