Skip links

PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI

Sự phát triển của Internet và dịch vụ di động làm cho cấu trúc kết nối của mọi người trở nên năng động và phức tạp hơn. Cấu trúc kết nối giữa mọi người trở thành kênh phân phối cho các dữ liệu và nội dung khác nhau, có ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định, bao gồm cả các hoạt động mua hàng. Saltlux đã phân tích cấu trúc bằng cách trích xuất các mạng xã hội ngữ nghĩa từ phương tiện truyền thông xã hội, email và các tài liệu doanh nghiệp, thông qua các giải pháp phân tích mạng xã hội. Đồng thời thiết lập hệ thống eDiscovery, phân tích bảo mật thông minh, lập hồ sơ hoạt động tri ​​thức, tạo chiến lược tiếp thị, đề xuất của chuyên gia và chức năng tìm kiếm để giải quyết vấn đề bằng cách phân tích kiến ​​thức chuyên sâu và quan hệ tác động lẫn nhau trên mạng xã hội.

60
Sơ đồ cấu trúc giải pháp phân tích kiến thức/mạng xã hội

Khái quát

Phân tích mạng là phương pháp phân tích định lượng bằng lý thuyết đồ thị nhằm phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng (tất cả các đối tượng bao gồm cả tác nhân). Có nhiều phương pháp phân tích khác nhau tùy theo đối tượng phân tích, trong đó phân tích quan hệ xã hội (social network analysis) là tiêu biểu nhất. Hiện nay, các doanh nghiệp đang nỗ lực để khám phá ra các giá trị kiến ​​thức mới, hoặc áp dụng cho công việc/quản lý thông qua phân tích, phân phối luồng kiến ​​thức. Họ có thể phân tích nhiều loại thông tin (tài liệu, email, web, v.v…) để có thể cấu hình một mạng lưới kiến ​​thức. Nói chung, mạng kiến thức của một tổ chức có thể cung cấp cơ sở để phân tích kiểu người dùng, các luồng tri thức, phân phối kênh tri thức và tích hợp tri thức trong tổ chức.

Cung cấp tích hợp kiến thức trong tổ chức

Tạo ra kiến thức tích hợp từ kiến thức được chia theo bộ phận, người dùng

Cung cấp cơ hội giao tiếp giữa các nhóm kiến thức bằng cách cung cấp thông tin luồng kiến thức khác nhau trong tổ chức

Cung cấp thông tin về các nhóm không xác định hoặc chủ đề cụ thể trong mạng lưới để có thể thúc đẩy giao tiếp giữa người dùng và các nhóm

Giảm khoảng cách công việc thông qua phân tích thông tin giữa người lưu giữ kiến thức và nhà cung cấp kiến thức trong tổ chức

Các phân tích về việc tạo và cung cấp kiến ​​thức của người dùng/nhóm có thể góp phần vào sự phối hợp công việc giữa người dùng/nhóm.

Thúc đẩy chia sẻ thông tin nội bộ để nâng cao năng lực kinh doanh tổng thể

Người dùng có thể dễ dàng khám phá và truy cập thông tin liên quan đến công việc hoặc tổ chức để nâng cao năng lực kinh doanh.

Đặc điểm chính

 • Vấn đề của khách hàng

Với sự đa dạng hóa và phức tạp của các kênh truyền thông và cấu trúc hợp tác, rất khó để có thể phân tích ảnh hưởng và mục tiêu tiếp thị trên mạng xã hội với các chuyên gia, đồng thời hiểu được cấu trúc hợp tác bên ngoài và bên trong của một tổ chức.

 • Hiệu quả giới thiệu

Tiếp thị xã hội hiệu quả về chi phí, đề xuất của các chuyên gia nhằm giải quyết vấn đề, quản lý tri thức hiệu quả thông qua việc lập hồ sơ đối tượng, triển khai hệ thống bảo mật và eDiscovery bằng cách phân tích mạng lưới kiến ​​thức, v.v.

phần 2
 • Chức năng chính

Mật độ kết nối mạng, cường độ, phân tích tính trọng tâm khác nhau, nhân vật trọng tâm theo chủ đề, phân tích người truy cập, hồ sơ cá nhân theo chủ đề liên quan, phân tích đường dẫn kết nối, v.v.

241
 • Sản phẩm tích hợp

STORM, RAINBOW, DISCOVERY và Interworking

 • Khách hàng lớn

Tòa thị chính thành phố Busan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, KT, v.v.

Chức năng chi tiết

Mạng lưới tri thức được phát triển dựa trên mạng lưới quan hệ xã hội và thông tin của các chủ thể khác nhau trong tổ chức. Phân tích mạng tri thức không chỉ cung cấp thông tin về các chuyên gia tri thức và nhà môi giới tri thức mà còn cung cấp kết quả phân tích về kiểu người dùng, dòng chảy tri thức và các kênh phân phối kiến thức. Dưới đây là các nguồn dữ liệu để phân tích kiến ​​thức trong một tổ chức và các phương pháp phân tích:

61

Mạng tri thức được cấu hình trong tổ chức cho phép người dùng phân tích và sử dụng theo nhiều cách khác nhau dựa trên một quan điểm nhất định. Người dùng có thể dễ dàng truy cập hoặc sử dụng kiến ​​thức được phân phối trong tổ chức đó. Như vậy, phân tích mạng kiến ​​thức có các đặc điểm sau.

Phân tích mạng lưới luồng kiến thức

• Mạng lưới thể hiện luồng workflow
• Hiểu biết về luồng kiến thức công việc theo bộ phận và chức vụ

Phân tích chủ sở hữu kiến thức và nhà cung cấp

• Phân tích những chủ thể không chỉ cung cấp kiến thức mà còn thu thập lượng lớn kiến thức từ người khác
• Phân tích people hubs để phân phối kiến thức

Phân tích về CoP tiềm năng (Communities of Practice)
 • Phân tích một nhóm người có khả năng làm giàu kiến ​​thức và chuyên môn trong một lĩnh vực thông qua việc tương tác thường xuyên, chia sẻ niềm đam mê đối với một số chủ đề nhất định, nhóm vấn đề và các mối quan tâm khác.
 • Phân tích các nhóm và cộng đồng trên mạng xã hội được hình thành nên từ việc có chung sở thích, lĩnh vực, mối quan tâm, chủ đề.
 • Khám phá các nhóm tiềm năng thông qua phân tích mạng lưới luồng kiến thức.
 • Một nhóm không chính thức được hình thành từ kết quả của luồng kiến thức tự nhiên, không phân biệt bộ phận hoặc tổ chức.
 • Cho phép phân tích và định nghĩa về nhóm người tạo nên mạng lưới hoạt động.
Phân tích con đường ngắn nhất

• Phân tích con đường ngắn nhất để tiếp cận người nắm giữ kiến thức liên quan đến người dùng

Sử dụng mạng lưới kiến thức

Làm thế nào để cấu hình một mạng lưới tri thức bằng cách sử dụng thông tin của một tổ chức và tối ưu hóa nhằm tạo nên các đặc điểm của mạng tri thức?

Về cơ bản, một tổ chức chia sẻ nhiều loại thông tin công việc khác nhau thông qua hệ thống email nội bộ.

Làm thế nào để áp dụng mạng lưới được cấu hình thông qua phân tích nguồn dữ liệu mà cho phép cấu hình mạng như cách hệ thống email hoạt động?

Mạng dựa trên email được cấu hình dựa trên việc gửi/nhận email trong khi luồng kiến ​​thức cấu thành mạng kiến ​​thức thông qua phân tích các thực thể sẵn có trên mạng lưới. Người dùng có thể sử dụng như sau:

Tìm kiếm chuyên gia

 • Tìm ra con đường ngắn nhất để tiếp cận các chuyên gia thông qua các mạng lưới kết nối xung quanh
 • Tìm kiếm tài liệu được lưu trữ bởi các chuyên gia hoặc nhà môi giới được kết nối với người dùng
 • Yêu cầu thông tin từ các nhà môi giới hoặc chuyên gia

Phân tích cộng đồng tri thức tiềm năng

 • Phân tích và xác định nhóm người tạo nên mạng lưới hoạt động
 • Tìm và xác định nhóm mạng lưới theo từng thời kỳ, đồng thời nắm bắt được luồng kiến ​​thức

Phân tích mạng lưới luồng kiến thức

 • Tần suất gửi và nhận thông tin nhất định
 • Tần suất xuất hiện các từ khóa tìm kiếm theo từng người dùng trong từng khoảng thời gian
 • Tần suất xuất hiện các từ khóa tìm kiếm theo từng khoảng thời gian

Người nắm giữ kiến ​​thức và nhà cung cấp

 • Những người sở hữu hoặc cung cấp một lượng lớn kiến thức nhất định

Tìm kiếm nhà môi giới kiến thức

 • People hub phân phối một lượng lớn kiến thức nhất định

Các mạng lưới bên trong tổ chức có thể gặp phải các vấn đề như vi phạm quyền riêng tư cá nhân và giám sát các thành viên của tổ chức. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các lớp kiến thức khác nhau trong tổ chức sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.

Đặc trưng

Mạng lưới tri thức được phát triển dựa trên mạng lưới quan hệ xã hội và thông tin của các chủ thể khác nhau trong tổ chức. Phân tích mạng tri thức không chỉ cung cấp thông tin về các chuyên gia tri thức và nhà môi giới tri thức mà còn cung cấp kết quả phân tích về kiểu người dùng, dòng chảy tri thức và các kênh phân phối kiến thức. Dưới đây là các nguồn dữ liệu để phân tích kiến ​​thức trong một tổ chức và các phương pháp phân tích:

Phân tích mạng thời gian thực thông qua thuật toán phân tích mạng xã hội

 • Phân tích trọng tâm
 • Phân tích cụm
 • Phân tích đường dẫn nhanh nhất

SSP (Service Strategy Planning)

 • Tự động thiết lập các mạng dựa trên dữ liệu ngữ nghĩa
 • Tìm kiếm chủ đề thông qua đánh dấu nội dung
 • Tạo mạng tự động theo chủ đề được tìm kiếm
img61

Mở rộng mạng lưới chủ đề thông qua phân tích liên quan chủ đề

 • Khai thác chủ đề liên quan
 • Cấu hình tích hợp các mạng của chủ đề liên quan
 • Thống kê theo người về các đối tượng liên quan
img60

Trực quan hóa dựa trên HTML5

 • Cung cấp trực quan cơ bản
 • Dễ dàng mở rộng và thay đổi một giai đoạn
 • Để tích hợp với các điều khiển trực quan khác
 • Cung cấp giao diện dữ liệu tiêu chuẩn

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.