Skip links

GIẢI PHÁP KHAI THÁC Ý KIẾN

Sự trưởng thành của môi trường di động và sự phổ biến của phương tiện truyền thông xã hội đã làm tăng ảnh hưởng của công chúng đối với chính trị, xã hội và kinh tế. Ý kiến ​​của cá nhân và của các nhóm nhỏ cũng có ảnh hưởng mang tính quyết định đến chính sách quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.Saltlux đã phát triển một công cụ để trích xuất sự kiện, nhận diện tên đối tượng, phân tích cấu trúc câu và các hình thái đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật,… trong suốt 20 năm qua. Với công cụ này, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải pháp khai thác ý kiến ​​và phân tích cảm tính chính xác và chất lượng. Công nghệ Khai thác ý kiến ​​và NLP của Saltlux đảm bảo chất lượng phân tích tốt nhất thế giới dựa trên Machine Learning và Deep Learning.

  • Vấn đề của khách hàng

Việc hiểu ý kiến dư luận và các vấn đề tiềm ẩn từ tài liệu, bài đăng xã hội,… trong và ngoài tổ chức cấu tạo bởi văn bản phi cấu trúc là rất khó, và chi phí để phân tích chúng rất lớn.

  • Hiệu quả ứng dụng

Thực hiện phân tích các chủ đề liên quan, phân tích cảm tính và phân tích ngôn ngữ khác nhau từ văn bản quy mô lớn trong thời gian thực, hiểu các khiếu nại về chính sách và sản phẩm của công ty và cho phép phản hồi trước.

237
  • Chức năng chính

Phân tích vấn đề, phân tích xu hướng đánh giá, phân tích cảm tính, trích xuất các sự kiện, nhận dạng tên đối tượng, phân tích cú pháp, phân tích hình thái của các văn bản đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung

216
  • Sản phẩm tích hợp

LEA (Language Engineering and Analysis), OM Engine

  • Khách hàng lớn

Hyundai Motors, LG Electronics, Samsung Electronics, Patent Office, Hanwha Group, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, v.v.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.