Skip links

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TRỰC QUAN

Công cụ phân tích trực quan Rainbow

Công cụ có khả năng hỗ trợ phát hiện các mô hình ẩn, dự đoán và hiểu về tương lai bằng cách trực quan hóa Big data và kết quả phân tích từ nhiều góc độ khác nhau. Rainbow không chỉ trực quan hóa dữ liệu cá nhân đơn giản mà còn thống nhất, sắp xếp lại các dữ liệu khác nhau và phân tích trực quan thông qua bảng điều khiển động.

20

<Sơ đồ khái niệm công cụ phân tích trực quan>

Dữ liệu biểu thị bởi các thư viện trực quan của công cụ workbench được quản lý thông qua kho lưu trữ nội bộ tạm thời. Có thể công khai những dữ liệu này trên web, cổng thông tin công ty và phương tiện truyền thông xã hội. Rainbow là công cụ phân tích trực quan big data tốt nhất cho việc thu thập các giải pháp và câu trả lời thông qua dữ liệu. Người dùng có thể thu được những hiểu biết mới từ big data vượt ra ngoài giới hạn của BI (Business Intelligence) và các công cụ trực quan thông thường.

Chức năng chính

Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu và định dạng tệp

  • Tính toán chọn lọc, liên kết và tổ hợp dữ liệu, phân tích hồi quy
  • Hơn 30 mẫu xuất bản web/di động trực quan hóa sinh động trên nền tảng chuẩn HTML5
  • Trực quan hoá dạng kéo và thả và bảng tin (dashboard) chất lượng

Các chức năng chính và thông số kỹ thuật

Rainbow có thể tính toán, chọn lọc, kết hợp các nguồn dữ liệu khác nhau và dễ dàng tạo các yếu tố trực quan tương tác từ các dữ liệu được chọn lọc. Ngoài ra, công cụ này cũng có thể xác minh các yếu tố trực quan được tạo bằng cách đăng lên web server và chia sẻ với người khác.

21

<Quy trình hoạt động của công cụ phân tích trực quan>

  • Hỗ trợ kết nối thời gian thực của các nguồn dữ liệu khác nhau

Đây là bước dự bị để trích xuất dữ liệu từ các nền tảng big data không đồng nhất và môi trường máy chủ lưu trữ (storage server) trong thời gian thực từ DB, các tệp dữ liệu và URL. Công cụ có nhiều tính năng hỗ trợ liên kết dưới đây.

  • Chọn lọc để trích xuất và kết hợp dữ liệu thời gian thực

Thông qua liên kết dữ liệu, công cụ có thể trích xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu hoặc từ các lĩnh vực cần đến dữ liệu để thực hiện phân tích. Công cụ cũng có khả năng lọc ra các dữ liệu thuộc lĩnh vực cần thiết để chỉnh sửa, kết hợp và tạo ra dữ liệu phục vụ cho việc phân tích.

  • Phân tích trực quan tương tác đa dạng

Bằng cách kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, công cụ có thể tính toán, chọn lọc và kết hợp giữa các nguồn dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, công cụ cũng có khả năng trực quan hóa kết quả dữ liệu cuối cùng với hơn 30 loại biểu đồ tương quan trong các thư viện trực quan hoá.

  • Xuất bản web dựa vào HTML-5 (dạng báo cáo)

Khả năng xác nhận các yếu tố trực quan được thiết lập thông qua xuất bản lên máy chủ web trên web hoặc chia sẻ chúng với người khác và xuất báo cáo trên web bằng cách các chức năng xuất bản web dựa trên HTML-5.

Màn hình công cụ chính

1
2

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.