Skip links

Công việc

Xem các công việc IT, java, developer đang tuyển dụng tại Saltlux Technology, tham gia đội ngũ của chúng tôi và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực

Java Developer

Java Developer [221025]

Công ty CP Saltlux Technology – pháp nhân tại Việt Nam, trực thuộc công ty SALTLUX INC tại Hàn Quốc. Chuyên về các sản phẩm công nghệ, top đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phân tích trực quan hoá dữ liệu lớn, thị giác máy tính và dịch thuật chuyên nghiệp tuyển dụng vị trí Java Developer:

Business Development

Business Development [221025]

Công ty cổ phần SALTLUX TECHNOLOGY – pháp nhân tại Việt Nam, trực thuộc công ty SALTLUX INC tại Hàn Quốc. Chuyên về các sản phẩm công nghệ, top đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phân tích trực quan hoá dữ liệu lớn, thị giác máy tính và dịch thuật chuyên nghiệp tuyển dụng vị trí Business Development:

This website uses cookies to improve your web experience.