Skip links

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://saltlux.vn/

1. Phạm vi thu thập thông tin Khách hàng   

Công ty sẽ tiến hành thu thập thông tin khách hàng một cách trực tiếp trên website saltlux.vn thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.   

Thông tin công ty thu thập về phía khách hàng bao gồm họ tên, thông tin liên hệ, email, địa chỉ. Đây là các thông tin mà khách hàng cần cung cấp bắt buộc khi gửi yêu cầu tư vấn hay muốn sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác. Saltlux Technology không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.   

Ngoài ra, đối với khách hàng trực tuyến thì những thông tin như địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty sẽ được thu thập với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.   

2. Mục đích sử dụng thông tin Khách hàng    

Công ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp  luật quy định khi cần thiết như: 

  • Liên hệ tư vấn trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc email   
  • Cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng cho khách hàng. 
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm và dịch của Saltlux Technology.   
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.   
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Saltlux Technology.   

3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin Khách hàng   

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Ban quản trị website. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Saltlux Technology.   

4. Chia sẻ thông tin cá nhân Khách hàng   

Việc sử dụng thông tin cá nhân có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp, đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty trong khuôn khổ của pháp luật.   

Trong một số trường hợp về chính sách bảo mật thông tin, công ty sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm mục đích phân tích để nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng về các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.   

Ngoài ra, để đáp ứng cho mục đích nghiên cứu thị trường thì thông tin của khách hàng sẽ được cung cấp cho bên thứ ba thực hiện. Đơn vị này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về chính sách bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật mà theo đó bên thứ ba chỉ được phép sử dụng những thông tin cho mục đích chính đáng.   

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng   

Thông tin cá nhân và các dữ liệu mà khách hàng đưa lên website của Saltlux Technology được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.   

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân và các dữ liệu của khách hàng nhằm mục tiêu thương mại. Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Saltlux Technology.    

Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Saltlux Technology, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Saltlux Technology. Trong trường hợp Saltlux Technology phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Saltlux Technology có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.   

6. Phương thức bảo vệ thông tin Khách hàng   

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.   

Công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với các thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với chính sách bảo mật của công ty.   

7. Thay đổi về chính sách bảo mật   

Công ty hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách bảo mật” mà không cần phải thông báo trước. Vì vậy, vui lòng truy cập website của chúng tôi thường xuyên, tại mục Chính sách bảo mật để cập nhật những thay đổi mới nhất. Khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Vì vậy, vui lòng truy cập website của chúng tôi thường xuyên, tại mục Chính sách bảo mật để cập nhật những thay đổi mới nhất.  

This website uses cookies to improve your web experience.