Skip links

CÔNG CỤ TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA

Công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa Discovery

Công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa (Discovery) của Saltlux là công cụ tìm kiếm AI sử dụng machine learning và deep learning để tìm kiếm ý nghĩa của từ ngữ và văn bản. Công cụ có khả năng cải thiện hiệu suất tìm kiếm, cung cấp kết quả tìm kiếm mà người dùng mong muốn bằng cách tự học các tính năng dữ liệu thông qua thu thập dữ liệu và áp dụng thuật toán machine learning. Ngoài ra, công cụ cũng được tích hợp chức năng tìm kiếm chuyên sâu (Deep search) để máy có thể tự động tìm kiếm nghĩa của từ khóa nhập vào.

9

< Sơ đồ khái niệm công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa thông minh >

Bộ lưu trữ trong Big data Suite được sử dụng cho Bộ lưu trữ dữ liệu lớn (GFS-GLORY-FS), cho phép lưu trữ song song/phân tán. Hệ thống tệp phân tán lớn phải được tích hợp các tính năng như: Hiệu quả về chi phí, tiếp nhận dữ liệu liên tục, xử lý lỗi thường xuyên gặp, dễ dàng quản lý, hiệu suất đầu vào/ra nhanh chóng, tối ưu trình bày dữ liệu, bộ nhớ cache hiệu quả, đáp ứng linh hoạt với lưu lượng tải, bảo mật, v.v…

Chức năng chính

Tính năng học tập không chỉ liên quan đến một lượng lớn DB phân phối bên trong doanh nghiệp, mà còn với big data dung lượng lớn như dữ liệu xã hội bên ngoài, dữ liệu cảm biến và nhật ký, tài liệu văn phòng (DOC, PPT, XLS, HWP). Có thể nói, đây là công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa dữ liệu lớn thông minh với hiệu quả tìm kiếm cao và hiệu suất chất lượng tìm kiếm tối ưu.

10

 Chức năng chính của hệ thống lưu trữ big data

Đây là hệ thống tệp phân tán có thể xây dựng được không gian lưu trữ bằng cách sử dụng hàng nghìn đến hàng chục nghìn máy chủ giá rẻ. Hệ thống này có thể xử lý dữ liệu dung lượng lớn với khả năng kiểm soát lỗi hiệu quả và hiệu suất xử lý đầu vào/đầu ra cao. GFS có các chức năng chính như sau:

11

Chức năng chính và thông số kĩ thuật

Công cụ cung cấp cho người dùng các hệ thống và chức năng tìm kiếm đa dạng bằng cách xây dựng dịch vụ kết nối hiệu quả thông qua tính năng giao diện dịch vụ tìm kiếm cho phép tìm kiếm và xử lý dữ liệu được chuẩn hóa.

  • Chỉ số phân phối song song thời gian thực và hỗ trợ môi trường khác nhau (chức năng bên trong công cụ)
  • Chức năng xử lý tìm kiếm phân tán song song quy mô lớn (chức năng bên trong công cụ)
  • Chức năng tìm kiếm thông minh
12
  • Chức năng xử lý các ngôn ngữ khác nhau
  • Chức năng quản lý
  • Chức năng lưu trữ Big data
13

Màn hình công cụ chính

1
2

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.