Skip links

DỊCH VỤ ĐÁM MÂY

Dịch vụ thông minh dựa trên Cloud và chuyển đổi mô hình ngành dữ liệu

Mục đích ban đầu của điện toán đám mây là quản lý công nghệ thông tin (Information Technology/CNTT) một cách hiệu quả. Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mục đích đó dần chuyển thành phân tích dữ liệu lớn và phát triển AI. Dữ liệu lớn đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển của tất cả các ngành công nghiệp và sự ra đời của các giá trị mới. Sự thay đổi mô hình như vậy đã đưa kỷ nguyên CNTT đến kỷ nguyên DT (Data Technology/Công nghệ data). Tuy nhiên, với sự phát triển của AI, vốn bắt nguồn các nghiên cứu có liên quan từ năm 1950, đã bị đình trệ một thời gian do những hạn chế về công nghệ. Mặc dù vậy, với sự ra đời của điện toán đám mây có khả năng xử lý song song tốc độ cao, thời gian cần thiết cho hoạt động Deep Learning dung lượng lớn đã được giảm đáng kể. Do đó, AI cũng đang được áp dụng tích cực vào các dịch vụ thông minh.
Tuy nhiên, việc các công ty riêng lẻ chuẩn bị tài nguyên điện toán khổng lồ để thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu lớn hay có một siêu máy tính để phát triển AI trong thời đại DT là không thực tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các công ty mới khởi nghiệp đang thiếu vốn sẽ cần phương pháp hỗ trợ nguồn lực điện toán quy mô lớn với mức giá rẻ để thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0. May mắn thay, họ đã có thể làm được điều này thông qua dịch vụ đám mây. Có thể nói, vai trò của dịch vụ đám mây càng trở nên quan trọng theo sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tầm nhìn sâu rộng trong đổi mới sản phẩm theo biến đổi thị trường

Cloud là một công cụ cần thiết tương ứng với tính năng của phân tích dữ liệu lớn và dịch vụ thông minh. Saltlux đang tiên phong trong việc ứng biến theo sự thay đổi đó của thị trường. Từ rất lâu, chúng tôi đã tung ra thị trường dịch vụ Cloud AI (có sự kết hợp của công nghệ AI và Big Data) và dịch vụ Cloud khoa học dữ liệu để dẫn dắt sự thay đổi mô hình kinh tế dữ liệu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi dữ liệu thành kiến thức (dữ liệu thông minh) và áp dụng một cách chính xác.

Dịch vụ đám mây khoa học dữ liệu là cổng thông tin khoa học dữ liệu duy nhất tại Hàn Quốc (DATAMIXI.com) dành cho các nhà khoa học về AI và dữ liệu. Dịch vụ này giúp khám phá các hình mẫu tiềm ẩn dưới các dữ liệu và dự đoán xu hướng trong tương lai bằng cách tổng hợp, phân tích chuyên sâu dữ liệu và trực quan hóa từ nhiều góc nhìn khác nhau thông qua phân tích nhận thức và tầm nhìn sâu rộng.

GIới thiệu

Dịch vụ đám mây (Cloud Service) của Saltlux cung cấp dịch vụ AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau nhắm vào mô hình người dùng như nhà phát triển dịch vụ AI, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu, người đảm nhận phân tích sự bất thường trong giao dịch tài chính.

21
< Sơ đồ khái niệm Dịch vụ đám mây >

Cloud Service của Saltlux bao gồm hai dịch vụ:
1) Dịch vụ AI Cloud (ADAMS.ai) là dịch vụ đám mây cung cấp các công cụ cần thiết dưới dạng API để phát triển dịch vụ AI bao gồm thông minh ngôn ngữ, thông minh thị giác, thông minh cảm xúc, năng lực học tập/lập luận. Các công cụ này được Saltlux phát triển trong 20 năm qua dựa trên công nghệ gốc AI bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ngữ nghĩa và lập luận.
2) Data Science Cloud (DATAMIXI.com) cung cấp dịch vụ luồng công việc (workflow) cho Machine Learning và dịch vụ phân tích nhận thức dữ liệu lớn thông minh cho phép khách hàng có thể tìm hiểu và học tập mô hình mới bằng cách sử dụng bộ dữ liệu miền mà khách hàng sở hữu, trong khi đó ADAMs.ai lại có các đặc điểm của API mở mà có thể công khai các mô hình miền cơ bản có sẵn dưới dạng dịch vụ web.

Đặc điểm chính

  • Hiện thực hóa dịch vụ thông minh dựa trên công nghệ AI

ADAM Open AI Platform là dịch vụ AI Open APIs dựa trên RESTful. Có tổng cộng 60 loại APIs được cung cấp qua ADAM Open AI Platform để phân tích dữ liệu thông minh hiệu suất cao, xử lý ngôn ngữ/âm thanh/hình ảnh, tri thức và xử lý thông minh. Đối tác dịch vụ của ADAM có thể xây dựng dịch vụ AI mang tính sáng tạo như thư ký ảo, tư vấn viên AI, rô bốt thông minh bằng cách kết hợp các API trên nền tảng ADAM.
Các API này có cơ sở kiến thức, công cụ học hỏi kiến thức và lý luận có quy mô lớn nhất châu Á. Dịch vụ hỏi đáp sâu của APIs và dịch vụ nhận biết âm thanh, hình ảnh cung cấp chức năng cốt lõi để nhận diện các hệ thống mô phỏng con người.

  • Cung cấp Cloud Service dựa trên công nghệ AI đầu tiên của Hàn Quốc

Saltlux cung cấp dịch vụ phân tích nhận thức thông minh dựa trên công nghệ AI và dịch vụ quản lý dữ liệu có thể áp dụng cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau nhắm vào mô hình người dùng như nhà phát triển dịch vụ AI, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu và người đảm nhận phân tích sự bất thường trong giao dịch tài chính.

Đặc tính của Cloud Service
< Đặc điểm của Dịch vụ đám mây >

Sức cạnh tranh chính

22
23
24
25
26
< Tính khác biệt của công nghệ dựa trên dịch vụ đám mây của Saltlux >

This website uses cookies to improve your web experience.