Skip links

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH, DỰ ĐOÁN, CẢM BIẾN CÔNG NGHỆ MỚI

Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, đầu tư vào R&D của các doanh nghiệp đã tăng đáng kể nhưng trái lại kết quả của họ vẫn liên tục giảm. Bây giờ không phải là lúc phát triển công nghệ dựa trên kinh nghiệm và trực giác mà chính là thời kì để xây dựng và đầu tư các chính sách nghiên cứu phát triển hợp lý và sáng suốt thông qua phân tích dữ liệu, dự đoán thị trường và công nghệ. Hãy thử trải nghiệm giải pháp phân tích công nghệ mới, công nghệ cảm biến và giải pháp dự đoán của Saltlux đã được kiểm chứng thông qua các doanh nghiệp toàn cầu và tổ chức cộng đồng.

  • Vấn đề khách hàng

Phương hướng phát triển, chiến lược cạnh tranh và chiến lược bằng sáng chế để phát triển công nghệ và sản phẩm thế hệ mới có khả năng cạnh tranh toàn cầu ngày càng khó đảm bảo và quyết định, đồng thời mức độ rủi ro đầu tư cũng tăng cao.

  • Hiệu quả ứng dụng

Có khả năng nâng cao thành quả R&D và đảm bảo tính chiến lược IPR thông qua phân tích phản ứng với các công ty và công nghệ đối thủ. Hiểu và dự đoán xu hướng công nghệ toàn cầu, đồng thời phân tích nội dung nghiên cứu và phát triển trong và ngoài tổ chức.

image 5
  • Chức năng chính

Phân tích xu hướng, phân tích công nghệ liên quan, phân tích công nghệ mới nổi, công nghệ bỏ trống, tìm kiếm tài liệu tương tự và đề xuất thông tin phù hợp, thu thập và tổng hợp, đánh dấu bằng sáng chế, văn bản, tài liệu công nghệ, báo cáo nghiên cứu, tin tức công nghệ bằng tiếng Hàn, Anh, Trung.

image 6
  • Sản phẩm tích hợp

DISCOVERY, BLUEBOLT, TORNADO, RAINBOW

  • Khách hàng chính

Công ty điện tử Samsung, công ty điện tử LG, văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, viện đánh giá và lập kế hoạch khoa học công nghệ Hàn Quốc, quỹ nghiên cứu Hàn Quốc, viện nghiên cứu thông tin khoa học công nghệ Hàn Quốc và các tổ chức khác.

Tổng quan

Các loại nội dung khác nhau đang tăng lên theo cấp số nhân. Trong số lượng nội dung phong phú này, người dùng xác định nội dung mà họ quan tâm bằng cách sử dụng kiến thức cá nhân thông qua công cụ tìm kiếm hoặc công nghệ tìm kiếm. Tuy nhiên rất khó có thể nhận ra ý nghĩa chuỗi thời gian và lượng thông tin của thông tin được phát triển đến từ thế giới hay khu vực web nào.

Google cung cấp phân tích xu hướng thông qua dịch vụ phân tích bảng xếp hạng câu hỏi tìm kiếm được gọi là “Google Trends”. Tuy nhiên, công cụ vẫn có giới hạn trong việc hiển thị từ khóa phổ biến hoặc phân tích số liệu của từ khóa trên hệ thống tìm kiếm. Phân tích xu hướng cho phép phân tích việc tạo/sử dụng/xu hướng thay vì tìm kiếm kiến thức bị phân mảnh bằng cách phân tích khuynh hướng phát sinh hoặc đề xuất mối quan hệ giữa các kiến thức cụ thể thông qua phân tích nội dung được tạo trong miền/web. Có thể sử dụng chức năng phân tích xu hướng để tự động phân tích các vấn đề được quan tâm trên thế giới hoặc vấn đề xã hội bằng cách phân tích nội dung trên bảng thông báo, tweet, blog, trang web. Đồng thời có thể sử dụng hiệu quả trong việc phân tích nội dung chất lượng cao được tạo ra từ các hoạt động doanh nghiệp. Giá trị đó cung cấp ROI cho phép liên kết với các hoạt động doanh thu.

Mục đích

Có nhiều loại tài liệu đi kèm với các hoạt động doanh nghiệp, nhưng kiến thức liên quan đến công nghệ mới là chìa khóa cho sự bền vững của doanh nghiệp. Ngoài những kiến thức nội bộ, việc quản lý tài liệu công nghệ được thu thập từ bên ngoài cũng rất quan trọng. Trong những năm gần đây, công nghệ tích hợp và quản lý bằng sáng chế ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, rất khó để có thể kiểm tra và phân tích tất cả nội dung vì tài liệu công nghệ được tạo ra với số lượng lớn theo hoạt động tri thức. Công nghệ khai thác văn bản rất hữu ích trong việc thực hiện phân tích xu hướng về của các tư liệu kỹ thuật như bằng sáng chế, văn bản, tài liệu kiến thức,v.v.

image 7

Công nghệ cảm biến mới đóng vai trò nắm bắt xu hướng về công nghệ R&D trong tương lai. Công nghệ này có khả năng hỗ trợ việc đưa ra quyết định và nghiên cứu/phát triển sản phẩm. Để thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ hay sản phẩm mới, các doanh nghiệp cần phải phân tích xu hướng R&D như điều tra trước bằng sáng chế và công nghệ. Đối với nhân sự trong lĩnh vực R&D, sự phát triển mô hình tích hợp giữa các công nghệ cùng loại/khác loại theo tiêu chuẩn công nghệ chi tiết là rất quan trọng, đồng thời tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ và sản phẩm trong tương lai để áp dụng vào các sản phẩm ở cấp độ sản phẩm cá nhân cũng ngày càng tăng. Công nghệ cảm biến mới thực hiện phân tích lịch đại và phân tích đồng đại, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa các công nghệ, phân tích công nghệ mới nổi và xu hướng công nghệ.

image 8

Thiết lập hệ thống

Hệ thống cảm biến bao gồm quy trình phân tích theo lô, quy trình lập chỉ mục và quy trình tìm kiếm cho dịch vụ. Đặc biệt, có 2 loại phân tích được thực hiện: một loại là phân tích lịch đại sử dụng phân tích thống kê và phân tích hồi quy, một loại là phân tích đồng đại được thực hiện thông qua thuật toán xếp hạng chủ đề.

image 9

Phân tích hiện tượng lịch đại tìm kiếm dựa trên truy vấn do người dùng nhập vào. Từ đó gợi ý thông tin mạng lưới quan hệ của các từ khóa thông qua phân tích xếp hạng theo chủ đề vector từ khóa của tài liệu kết quả tìm kiếm.

image 10

Phân tích hiện tượng đồng đại phân chia và phân tích thông tin tài liệu được nhập định kỳ theo đơn vị thời gian. Dựa trên kết quả phân tích, gợi ý các thuật ngữ kỹ thuật đang tăng/thay đổi đáng kể theo đơn vị thời gian tương ứng được trình bày theo thứ tự.

image 11

Kết luận

Các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến quyết định phương hướng R&D sau khi dự đoán công nghệ dựa trên bí quyết R&D được thiết lập đầy đủ một cách tự động và danh mục bằng sáng chế của công ty. Hệ thống phân tích xu hướng (cảm biến công nghệ) đưa ra sự hướng dẫn việc quyết định về tính không chắc chắn trong tương lai và cung cấp cơ hội khảo sát tập trung vào các mối quan tâm chính. Các chức năng mà hệ thống phân tích xu hướng cung cấp thực hiện nhiệm vụ cho phép tài sản hóa một cách hiệu quả tư liệu kỹ thuật bên trong và bên ngoài.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.