Skip links

CÔNG CỤ DỊCH MÁY

Công cụ dịch máy

Công cụ dịch máy của Saltlux AI Suite sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network) được phát triển từ công cụ dịch máy dựa trên phương pháp thống kê. Công cụ này được tích hợp với công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính CAT Tool (Computer-Assisted Translation) để liên tục cải thiện chất lượng và năng suất dịch thuật.

Saltlux Technology - Công cụ dịch máy

<Sơ đồ khái niệm công cụ dịch máy mạng thần kinh nhân tạo>

Các đặc điểm chính

  • Ứng dụng cho nhiều lĩnh vực

Hệ thống cho phép tạo các mô hình dịch máy theo từng lĩnh vực cụ thể của khách hàng, sử dụng công cụ xử lý dữ liệu chuyên biệt dành cho dữ liệu của khách hàng. Mô hình dịch máy chuyên biệt theo từng lĩnh vực cụ thể được kết hợp với mô hình tổng quát tạo thành mô hình mới cho phép dịch tốt trong lĩnh vực của khách hàng và kế thừa các tri thức của lĩnh vực tổng quát.

  • Liên tục cải thiện chất lượng dịch

Chu trình liên tục của hệ thống dịch máy bao gồm: học máy NMT (Neural Machine Translation), ứng dụng dịch thuật, phản hồi về chất lượng dịch, và tự động học lại để cải thiện chất lượng dịch. Với thiết kế như vậy, hệ thống dịch máy ngày càng thông minh, mang lại chất lượng ngày càng tốt hơn theo thời gian sử dụng.

Saltlux Technology - Công cụ dịch máy

<Cấu trúc tuần hoàn của công cụ dịch máy>

  • Khả năng tích hợp với các công cụ MS Office khác nhau

Công cụ dịch máy cung cấp Office Plug-in cho phép liên kết với các công cụ Office. Thông qua đó, có thể sử dụng ngay kết quả dịch máy trong các chương trình Office khác nhau

Các tính năng và thông số kỹ thuật chính:

Công cụ dịch máy chủ yếu bao gồm tài nguyên dịch thuật và bộ phận dữ liệu để tìm kiếm và quản lý các từ điển khác nhau, bộ phận NMT để thực hiện và quản lý dịch máy và bộ phận công cụ quản lý để người dùng hệ thống kiểm tra và quản lý kết quả dịch thuật.

  • Mô hình Dịch Máy (Machine Translation Model) và Quản lý Mô hình

Cung cấp quản lý mô hình dịch máy và công cụ đánh giá để quản lý chất lượng dịch máy. Có thể tạo nhiều mô hình dịch máy thông qua thay đổi dữ liệu học và thay đổi thiết lập tham số, đồng thời hỗ trợ chức năng đánh giá, phân tích so sánh các mô hình đã được tạo.

Saltlux Technology - Công cụ dịch máy

<Sơ đồ cấu tạo chức năng công cụ dịch máy>

  • Dữ liệu học và quản lý từ điển

Cung cấp chức năng quản lý từ điển dịch và chức năng học dữ liệu dịch thuật, giúp cho việc tạo ra các mô hình và quản lý các mô hình dịch máy theo từng lĩnh vực tốt hơn.

  • Chức năng quản lý dịch vụ

Cung cấp các chức năng quản lý khác nhau liên quan đến dịch vụ dịch máy, chẳng hạn như quản lý dịch vụ API, quản lý người dùng hệ thống và trạng thái tìm kiếm sử dụng của dịch vụ dịch máy.

  • Kiểm tra kết quả dịch thuật và quản lý chỉnh sửa sau khi dịch

Có thể chỉnh sửa kết quả dịch thông qua chức năng quản lý bài của kết quả dịch. Kết quả dịch sửa đổi mới được phản ánh trong mô hình dịch máy và áp dụng cho các lần dịch tiếp theo. Thông qua cấu trúc tuần hoàn của việc học-dịch-kiểm tra-học lại, chất lượng dịch được càng cải thiện khi hệ thống được sử dụng càng lâu.

Màn hình công cụ chính

Saltlux Technology - Công cụ dịch máy

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.