Skip links

CÔNG CỤ ĐỌC MÁY MRC

Công cụ đọc máy MRC

Công cụ đọc máy MRC của Saltlux AI Suite là một công cụ có khả năng tự tìm các tài liệu liên quan đến câu trả lời của các câu hỏi và trình bày câu trả lời từ các tài liệu đó. Cụ thể, công cụ đọc máy của AI Suite đã bù đắp cho những nhược điểm của các công nghệ trước đó, thay vì yêu cầu người dùng phải nhập tài liệu bằng thủ công thì nó tìm cách trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các tài nguyên kiến ​​thức khác nhau do Saltlux sở hữu. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để khai thác thông tin mong muốn từ các tài liệu.

Các đặc điểm chính

  • Cung cấp kết quả đọc máy tối ưu cho từng tình huống

Công cụ đọc máy của AI Suite tham khảo mô hình đa học để giải quyết vấn đề. Bằng cách chọn mô hình học tối ưu có thể thay đổi tùy theo câu hỏi, nó cung cấp kết quả đọc máy hiệu suất cao hơn các công cụ đọc máy khác chỉ sử dụng một mô hình học tập.

  • Có thể được sử dụng như QA mở

Chức năng QA của công cụ đọc máy tận dụng các nguồn tri thức khác nhau được Saltlux thu thập trong hơn 20 năm qua. Người dùng có thể truy vấn mà không cần nhập tài liệu và nhận được câu trả lời bằng cách tự động kéo tài liệu hoặc đoạn văn từ tài nguyên kiến thức mà công cụ sở hữu và đưa nó vào công cụ đọc hiểu máy, qua đó cải thiện chất lượng dịch vụ Hỏi đáp.

36

<Đọc máy thông qua tìm kiếm / nhập tài liệu tự động>

  • Mở rộng dịch vụ thông qua kết nối với các công cụ AI Suite

Có thể nâng cao tính hữu dụng của công cụ đọc máy bằng cách kết nối với các công cụ khác trong AI Suite. Cho phép triển khai dịch vụ hỏi đáp đơn giản thông qua công cụ xử lý hội thoại, kết hợp với công nghệ Q&A. Cung cấp hỏi đáp sâu, từ đó giúp cải thiện chất lượng câu trả lời. Ngoài ra, có thể sử dụng công cụ đọc máy trong quá trình khai thác kiến ​​thức từ các tài liệu cấu trúc/phi cấu trúc hoặc dữ liệu dạng bảng thông qua công cụ khai thác tri ​​thức.

Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

  • Dịch vụ đọc máy

Công cụ đọc máy hiện không cung cấp công cụ quản lý riêng biệt mà được cung cấp dưới dạng cài đặt hệ thống. API để truy cập dịch vụ đọc máy được vận hành thông qua cài đặt và vận hành hệ thống. Người dùng có thể triển khai các dịch vụ khác nhau thông qua các API đó.

ai22

<Kiểm tra đọc máy và màn hình hiển thị>

  • Quản lý dữ liệu học tập

Cung cấp chức năng tạo và quản lý dữ liệu học tập/đánh giá cho việc học máy. Dữ liệu học tập của MRC nên được xây dựng dưới dạng một cặp dấu vân tay, câu hỏi và câu trả lời. Đặc biệt, không dễ để xây dựng dữ liệu học tập vì câu trả lời phải bao gồm thông tin nằm trong dấu vân tay tương ứng. Công cụ quản lý dữ liệu học tập cung cấp bởi MRC sẽ giúp xây dựng dữ liệu dễ dàng bằng cách tạo câu hỏi cho các tài liệu dùng để học và đánh giá, từ đó chọn câu trả lời phù hợp bằng phương thức kéo thả.

  • Quản lý học tập

Chức năng này cho phép công cụ MRC thực hiện học mô hình trong công cụ quản lý web. Cung cấp UI để giúp người dùng hiểu và quản lý trực quan quy trình làm việc, từ việc chọn tập dữ liệu cho việc học, thiết lập các tùy chọn học tập và đánh giá kết quả học tập. Từ đó, có thể tạo một mô hình học tập bằng cách lựa chọn thuật toán học tập riêng biệt và thiết lập giá trị tham số. Tiến độ học tập có thể được trực quan hóa, kiểm tra, lịch sử học tập cũng sẽ được quản lý.

  • Xác nhận và phân phối mô hình

Mô hình đào tạo phải được phản ánh trong công cụ đọc máy của dịch vụ. Cung cấp tính năng trong đó các ứng dụng dịch vụ dược dùng triển khai mô hình được đăng ký và quản lý, đồng thời phân phối, sao lưu các mô hình hoặc hủy bỏ với máy chủ quản lý.

Màn hình công cụ chính

37

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.