Skip links

CÔNG CỤ QA CHUYÊN SÂU

Công cụ QA chuyên sâu

Công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) của Saltlux AI Suite là hệ thống tìm và đề xuất câu trả lời phù hợp nhất cho các câu hỏi của người dùng từ kiến thức tích lũy được từ việc đào tạo. Công cụ hỏi đáp sâu hoạt động bằng cách tích hợp công nghệ Q&A dựa trên cơ sở tri ​​thức (KBQA), công nghệ Q&A dựa trên truy xuất thông tin (IRQA), công nghệ Q&A dựa trên đọc máy (MRCQA), và công nghệ Q&A dựa trên tư vấn và lịch sử hội thoại (DLQA).

Saltlux Technology - QA chuyên sâu

<Khái quát xử lý QA chuyên sâu>

Các đặc điểm chính

  • QA dựa trên Knowledge Graph khổng lồ và chính xác

Công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) thực hiện Q&A bằng cách sử dụng không chỉ dữ liệu cấp thông tin đơn giản, mà sử dụng cả dữ liệu cấp kiến thức. Công cụ hỏi đáp sâu không chỉ tự động trích xuất và học kiến thức từ dữ liệu, mà còn lập luận kiến thức mới ẩn trong kiến thức đã học và áp dụng vào Q&A.

  • QA linh hoạt sử dụng công nghệ đồng bộ

Để trả lời các truy vấn khác nhau của người dùng, các mô-đun Q&A được cấu tạo thành cụm để đưa ra đáp án phù hợp nhất theo loại câu hỏi. Ngoài ra, để trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin theo thời gian thực như thời tiết và giá cổ phiếu, có thể lấy thông tin theo thời gian thực thông qua các API bên ngoài.

  • Áp dụng nhanh chóng trong các lĩnh vực khác nhau

Cung cấp nền tảng để quản lý thông tin như từ điển, kiến ​​thức, mục lục… để xử lý QA bằng cách tạo, học và lập luận kiến ​​thức mới theo tên miền được áp dụng. Có thể dễ dàng xây dựng kiến ​​thức tên miền cụ thể và triển khai QA trong các miền đó thông qua nền tảng này.

Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) áp dụng các phương pháp QA khác nhau để tìm câu trả lời chính xác dựa trên kết quả hiểu ngôn ngữ tự nhiên của công cụ LEA. Bằng cách cung cấp các công cụ quản lý riêng biệt, có thể thực hiện xây dựng kiến ​​thức, quản lý, giám sát dịch vụ, v.v để trả lời câu hỏi chuyên sâu theo tên miền.

26

<Cấu tạo hệ thống công cụ QA chuyên sâu>

  • QA đồng bộ

Công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) cung cấp một tập hợp đồng bộ soát xét câu trả lời bằng nhiều phương pháp như tìm kiếm ngữ nghĩa, Machine Learning và Deep Learning, cơ sở tri thức dựa trên kết quả LEA có độ chính xác cao.

① Trả lời câu hỏi dựa trên nền tảng kiến thức (Knowledge Based Question Answering, KBQA)

Đây là phương pháp để nắm bắt ý nghĩa trọng tâm của câu hỏi, sau đó truy cập vào kho lưu trữ biểu đồ tri thức để tìm câu trả lời. Người dùng có thể cấu trúc thông tin và tạo cơ sở kiến ​​thức phù hợp. Ngoài ra, có thể thay đổi, quản lý lưu trữ kiến ​​thức và không ngừng cải thiện chất lượng câu trả lời.

27

<Khái quát xử lý QA dựa trên nền tảng kiến thức>

② QA dựa trên tìm kiếm thông tin (Information Retrieval Question Answering, IRQA)

IRQA của công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) được chia thành 2 phương pháp xử lý: phương pháp xử lý dựa trên công nghệ chỉ mục và phương pháp xử lý dựa trên kỹ thuật nhúng (Embedding) sử dụng mạng thần kinh nhân tạo. Phương pháp QA thông dụng nhất là IRQA dựa trên chỉ mục. Phương pháp này xây dựng dữ liệu QA dự đoán cách bằng tìm kiếm câu hỏi tương tự câu hỏi của người dùng và đưa ra câu trả lời tương ứng.

28

<Khái quát xử lý QA dựa trên tìm kiếm thông tin>

③ QA dựa trên đọc máy ( (Machine Reading Comprehension Question Answering, MRCQA)

Đây là phương pháp đào tạo máy móc đọc văn bản, tìm và trình bày câu trả lời cho câu hỏi mà không có sự can thiệp của con người vào việc xây dựng kiến thức. Cung cấp câu trả lời cho câu hỏi bằng cách kết hợp phương pháp tìm kiếm thông tin soát xét văn bản đối tượng và phương pháp tiếp cận đọc hiểu bằng máy (MRC) để tìm câu trả lời trong văn bản.

29

<Khái quát QA dựa trên đọc máy>

④ QA dựa trên học tập đối thoại (Dialog Learning based Question Answering, DLQA)

Đây là phương pháp tự động tạo câu trả lời cho các câu hỏi dựa trên mô hình Deep Learning đã được học về dữ liệu hội thoại như tư vấn ​​thực tế, lịch sử hội thoại và lịch sử QA. Dữ liệu học tập chất lượng cao có thể được xây dựng đồng loạt và cải thiện chất lượng thông qua việc học hỏi và đánh giá liên tục. Có thể sử dụng trực tiếp câu trả lời được tạo bởi mô hình Deep Learning hoặc sử dụng như dịch vụ xử lý QA tổng hợp được tích hợp với KBQA, IRQA và các dịch vụ khác.

30

<Khái quát xử lý QA dựa trên học tập đối thoại>

  • Kiến thức và quản lý xây dựng tài nguyên ngôn ngữ

Công cụ QA sâu cung cấp hỏi đáp chuyên sâu tích hợp dựa trên kết quả hiểu ngôn ngữ tự nhiên có độ chính xác cao để tìm ra câu trả lời theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cơ sở tri thức, tìm kiếm ngữ nghĩa, Machine Learning và Deep Learning.

① Xây dựng kiến thức

Thông qua chức năng quản lý giám tuyển kiến ​​thức, có thể tạo nhiệm vụ cho các mục tiêu xây dựng kiến ​​thức và phân công bằng cách chỉ định người thực hiện (thanh tra và người giám tuyển). Có thể kiểm tra tình trạng công việc của từng người thực hiện và quản lý chất lượng xây dựng bằng cách xác minh và đối chiếu với kết quả công việc.

② Quản lý tài nguyên ngôn ngữ (từ điển)

Cung cấp chức năng quản lý cho phép thêm từ điển và chỉnh sửa các mục từ điển được sử dụng trong công cụ Deep QA. Công cụ LEA và công cụ KBQA chủ yếu sử dụng từ điển để xác định ý nghĩa câu hỏi cùng với thông tin kiến ​​thức.

③ Quản lý cơ sở tri thức

Có thể truy vấn và quản lý dữ liệu của cơ sở tri ​​thức, truy vấn lược đồ Knowledge Graph và tìm kiếm các tầng, thuộc tính và dữ liệu riêng biệt. Cung cấp trực quan hóa dữ liệu và thông tin chi tiết về dữ liệu kiến ​​thức, soát xét các cấu trúc kiến ​​thức liên quan và cung cấp công cụ truy vấn để thực hiện trực tiếp các truy vấn SPARQL.

  • Quản lý chất lượng QA

Cung cấp chức năng quản lý chất lượng để giám sát các dịch vụ thông qua công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) và không ngừng cải thiện chất lượng.

① Quản lý đánh giá

Quy trình đánh giá chất lượng công cụ hỏi đáp sâu (Deep Q/A) được thực hiện bằng cách tạo một bộ đánh giá bao gồm các câu hỏi, câu trả lời và đánh giá định kỳ tỷ lệ trả lời đúng. Công cụ quản lý Q&A hỗ trợ việc quản lý chất lượng thường xuyên bằng cách quản lý dữ liệu đánh giá và điểm đánh giá.

② Kiểm tra truy vấn

Chức năng kiểm tra câu hỏi cho phép bạn nhập các câu hỏi cụ thể để xem câu trả lời nào mà công cụ hỏi đáp sâu trả về. Kết quả kiểm tra câu hỏi cung cấp thông tin nhật ký xảy ra ở mỗi giai đoạn của quy trình Q&A, do đó có thể nhanh chóng nắm bắt và bổ sung nguyên nhân của câu trả lời chưa được trả lời.

  • Quản lý dịch vụ QA

Cho phép cấu hình công cụ hỏi đáp sâu nhằm vận hành dịch vụ Q&A, sử dụng hệ thống và các chức năng quản lý vận hành khác nhau.

① Quản lý dự án

Công cụ hỏi đáp sâu có thể xây dựng các cơ sở kiến ​​thức và hệ thống Q&A độc lập tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc loại dịch vụ hướng đến. Công cụ quản lý Q&A cung cấp chức năng thiết lập và quản lý các hệ thống riêng lẻ này dưới dạng dự án. Thông qua chức năng quản lý dự án, có thể thiết lập và vận hành công cụ hỏi đáp sâu và các công cụ được liên kết khác.

② Quản lý lịch sử QA

Cung cấp chức năng quản lý lịch sử để quản lý, lưu trữ và kiểm tra lịch sử dịch vụ. Có thể liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách kiểm tra trạng thái dịch vụ, phân tích các câu hỏi chưa được xử lý trả lời để xây dựng kiến ​​thức hoặc sửa lỗi trong tương lai.

③ Giám sát hệ thống

Có thể giám sát dựa trên phần cứng của các hệ thống liên quan, bao gồm cả công cụ hỏi đáp sâu.

④ Quản lý hoạt động khác (quản lý trả lời khẩn cấp)

Khi vận hành dịch vụ, phản hồi có thể cần được coi là ngoại lệ trước khi xử lý bằng công cụ hỏi đáp sâu. Nếu cần thay đổi câu hỏi ở giai đoạn tiền xử lý hoặc cung cấp câu trả lời được xác định trước, có thể sử dụng chức năng quản lý phản hồi khẩn cấp.

Ngoài ra còn có các chức năng bổ sung như quản trị người dùng, quản lý thông báo và quản lý dữ liệu cần thiết cho hoạt động dịch vụ.

Màn hình công cụ chính

31

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.