Skip links

CÔNG CỤ ĐỐI THOẠI TRỢ LÝ A.I.

Công cụ đối thoại Trợ lý A.I.

Công cụ đối thoại Trợ lý A.I. của Saltlux AI Suite là một nền tảng Chatbot và cũng là hệ thống đối thoại chuyên sâu dựa trên kiến ​​thức vượt xa các giới hạn của các hệ thống chatbot hiện có. Nếu Chatbot hiện tại có cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, quản lý hội thoại với quy tắc và phương thức câu phù hợp, thì trợ lý A.I hỗ trợ hiểu ý nghĩa chính xác lời nói người dùng dựa trên Knowledge Graph và lập luận phức tạp. Từ đó cung cấp phản hồi chính xác, tạo ra mô hình đối thoại mạnh mẽ và linh hoạt.

Cấu trúc dịch vụ đối thoại thông qua trợ lý A.I.

Dịch vụ đối thoại thông qua trợ lý A.I được xử lý theo cấu trúc được hiển thị như hình bên dưới. Sau đó, người dùng gửi tin nhắn đến trợ lý A.I thông qua nhiều kênh khác nhau. Tiếp theo, tin nhắn đầu vào được công cụ hiểu ngôn ngữ tự nhiên phân tích. Trình quản lý hội thoại đưa ra câu trả lời thông qua mô hình đối thoại rồi gửi đến người dùng bằng các phương pháp thích hợp như giọng nói, văn bản, UX, v.v.
Trợ lý A.I khác với các hệ thống xử lý đối thoại hiện có ở chỗ, nó học bằng cách phản ánh các Knowledge Graph, đề xuất sở thích và mô hình người dùng, v.v… Ngoài ra, nó giải quyết vấn đề thông qua Deep Q&A cho các tin nhắn khó xử lý trong mô hình hội thoại. Khi xảy ra sự cố trong quá trình đối thoại với người dùng, trình quản lý dịch vụ cung cấp chức năng cho phép quản trị viên can thiệp vào cuộc trò chuyện.

19

<Cấu tạo xử lý hội thoại>

So sáng trợ lý A.I. và Chatbot
So sáng trợ lý A.I. và Chatbot

Các đặc điểm chính

c

Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Trợ lý A.I. được cấu tạo bởi một máy chủ phụ trách các dịch vụ hội thoại và một máy chủ API phụ trách việc học và quản lý các mô hình hội thoại. Công cụ này cung cấp dịch vụ đối thoại qua nhiều kênh dịch vụ và phản hồi các câu hỏi không thể phân tích hoặc xử lý bằng cách tích hợp với công cụ hiểu ngôn ngữ tự nhiên và QA chuyên sâu. Ngoài ra, có thể sử dụng dữ liệu hoặc chức năng cần thiết để xử lý hội thoại bằng cách kết nối các dịch vụ bên ngoài thông qua các trình cắm. Các chức năng của trợ lý A.I. có thể được quản lý một cách dễ dàng thông qua trợ lý A.I. Builder.

Cấu tạo trợ lý A.I.
Cấu tạo trợ lý A.I.

<Cấu tạo trợ lý A.I.>

Tính năng “AI Builder” mạnh mẽ

Việc dạy ngôn ngữ và đối thoại, kiến thức cho AI luôn là một thử thách khó khăn. Trợ lý A.I. tạo ra AI tư vấn thông minh chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần công nghệ lập trình và mã hóa, và có thể bắt đầu ngay lập tức dịch vụ thông qua các kênh khác nhau.

img46

<Ý định học tập (Intention)>

img47

<Định nghĩa luồng thoại>

img48

<Định nghĩa mô hình hóa hội thoại và thẻ thông minh>

Màn hình công cụ chính

23
17

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.