Công cụ đọc máy (MRC)

CÔNG CỤ ĐỌC MÁY MRC

  Công cụ đọc máy MRC

  Công cụ đọc máy là một công cụ tự tìm các tài liệu liên quan để tìm câu trả lời cho các câu hỏi và trình bày câu trả lời từ các tài liệu đó. Công cụ đọc máy là một công cụ tự tìm các tài liệu liên quan để tìm câu trả lời cho các câu hỏi và tìm và trình bày câu trả lời từ các tài liệu đó. Cụ thể, công cụ đọc máy của AI Suite đã bù đắp cho những nhược điểm của việc nhập tài liệu vào công nghệ đọc máy hiện có ở chỗ nó tìm cách trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các tài nguyên kiến ​​thức khác nhau do Saltlux sở hữu và trình bày dịch vụ dưới dạng Open QA tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà không cần nhập tài liệu cho người dùng dịch vụ đọc máy. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để khai thác thông tin mong muốn từ các tài liệu thông qua công cụ đọc máy

  Các đặc điểm chính

  • Cung cấp kết quả đọc máy tối ưu cho từng tình huống

  Công cụ đọc máy của AI Suite tham khảo mô hình đa học để giải quyết vấn đề. Bằng cách chọn mô hình học tối ưu có thể thay đổi tùy theo câu hỏi, nó cung cấp kết quả đọc máy hiệu suất cao hơn các công cụ đọc máy khác chỉ sử dụng một mô hình học tập.

  • Có thể được sử dụng như QA mở

  Saltlux sử dụng các nguồn tri thức khác nhau được thu thập trong hơn 20 năm qua vào QA thông qua công cụ đọc máy. Bằng cách tự động khai thác tài liệu hoặc tài liệu sẽ được nhập vào công cụ đọc máy từ tài nguyên kiến ​​thức đang sở hữu mà không nhận tài liệu từ người dùng, chúng tôi đã tăng khả năng sử dụng như một dịch vụ hỏi đáp để có thể tìm câu trả lời sau khi người dùng chỉ nhập mỗi câu hỏi.

  36

  <Đọc máy thông qua tìm kiếm / nhập tài liệu tự động>

  • Mở rộng dịch vụ thông qua kết nối với các công cụ AI Suite

  Công cụ đọc máy có thể tăng cường tính hữu dụng của nó bằng cách kết nối với các công cụ khác trong AI Suite. Kết hợp với công cụ xử lý hội thoại, nó cho phép triển khai dịch vụ QA đơn giản trong các cuộc hội thoại và cải thiện chất lượng câu trả lời với các câu hỏi chuyên  sâu đồng bộ thông qua kết nối với công nghệ QA. Ngoài ra, trong quá trình khai thác kiến ​​thức từ các tài liệu có cấu trúc/ phi cấu trúc hoặc dữ liệu dạng bảng từ công cụ khai thác kiến ​​thức, nó hỗ trợ khai thác và cấu trúc hóa kiến ​​thức bằng cách sử dụng công cụ đọc máy.

  Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

  • Dịch vụ đọc máy

  Công cụ đọc máy hiện không cung cấp một công cụ quản lý riêng biệt và được cung cấp dưới dạng kiểu cài đặt hệ thống. API để truy cập dịch vụ đọc máy được vận hành thông qua cài đặt và vận hành hệ thống, người dùng công nghệ đọc máy có thể triển khai khác dịch vụ khác nhau sử dụng đọc máy thông qua sử dụng các API đó.

  ai22

  <Kiểm tra đọc máy và màn hình hiển thị>

  • Quản lý dữ liệu học tập

  Cung cấp chức năng tạo và quản lý dữ liệu học tập/ đánh giá cần thiết cho việc đọc máy. Dữ liệu học tập đọc máy phải được xây dựng dưới dạng một cặp dấu vân tay, câu hỏi và câu trả lời. Đặc biệt, không dễ để xây dựng dữ liệu học tập vì câu trả lời phải được xây dựng dữ liệu bao gồm thông tin index nằm trong dấu vân tay tương ứng. Công cụ quản lý dữ liệu học tập được cung cấp bởi công cụ đọc máy giúp dễ dàng xây dựng dữ liệu bằng cách tạo câu hỏi cho các tài liệu cần thiết để học và đánh giá, từ đó chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi bằng cách kéo và thả.

  • Quản lý học tập

  Cung cấp chức năng để thực hiện quá trình học mô hình cho đọc máy trong công cụ quản lý web. Cung cấp một UI để hiểu và quản lý trực quan quy trình làm việc của việc chọn tập dữ liệu cần thiết cho việc học, thiết lập các tùy chọn học tập và đánh giá kết quả học tập. Từ đó có thể tạo một mô hình học tập bằng cách lựa chọn thuật toán người dùng học tập thực tiếp và thiết lập giá trị tham số của thuật toán đó. Tiến độ học tập có thể được hình dung, kiểm tra, và lịch sử học tập cũng được quản lý.

  • Xác nhận và phân phối mô hình

  Mô hình được đào tạo hoàn thành phải được phản ánh trong công cụ đọc máy dịch vụ. Cung cấp một tính năng trong đó các ứng dụng dịch vụ đích để triển khai một mô hình được đăng ký và quản lý và các mô hình có thể được phân phối, sao lưu hoặc hủy bỏ với máy chủ quản lý hoặc kiểm tra.

  Màn hình công cụ chính

  37